Home
LIVE DEALER
Pravila igre Crazy Time

Pravila igre Crazy Time

Crazy Time je uzbudljiv kviz i varijacija popularne igre sa točkom sreće koja se igra uz pomoć velikog vertikalnog točka sa 54 segmenta kojeg zavrti voditelj igre. Pored toga, svakom okretanju točka biće nasumično dodeljen neki multiplikator.

Cilj igre je predvideti segment na kom će točak da stane u trenutku kada se zaustavi nakon okretanja. Takođe, Crazy Time se sastoji od neverovatnih bonus igara koje će vam dodeliti neki od multiplikatora! Jednostavno postavite svoj ulog na polja za postavljanje uloga koja se odnose na bonus igre Cash Hunt, Pachinko, Cion Flip i Crazy Time i gledajte kako multiplikatori osvojeni u bonus igrama multipliciraju vaše dobitke!

Glavna igra:

Postavite ulog na segment. Koristite polja za postavljanje uloga koja imaju brojeve segmenata 1, 2, 5, 10 ili polja za postavljanje uloga koja se odnose na bonus igre- Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip i Crazy Time. Nakon isteka vremena za uloge, voditelj će zavrteti točak. Dok se točak vrti počeće mini igra Top Slot sa dva obrtnika, koja će se prikazati na TV Ekranu iznad točka glavne igre. Svaka runda Top Slot će odrediti po jedan nasumični multiplikator za po jedno nasumično polje za postavljanje uloga-bez obzira da li je u pitanju broj ili bonus. Ako se polje za postavljanje uloga i multiplikator poravnaju i nađu na horizontalnoj liniji na sredini ekrana igre Top Slot, ta dva znaka se uparuju. Taj multiplikator se dodeljuje tom polju za postavljanje uloga i to se pravilo primenjuje tokom trenutne runde igre. Ako se neko polje za postavljanje uloga horizontalno ne poravna sa nekim od multiplikatora, igra će se nastaviti bez Top Slot multiplikatora.

Ako se točak glavne igre zaustavi na ovom segmentu, iznos za isplatu za ovo polje uloga se multiplicira na sledeći način:

- polja sa brojevima- iznos za isplatu određenog polja za postavljanje uloga koje na sebi ima broj biće multipliciran multiplikatorom iz igre Top Slot

polja bonus igri- multiplikator osvojen u određenoj bonus igri će biti multipliciran multiplikatorom iz igre Top Slot

Kada se točak Crazy Time igre zaustavi, pokazivač pokazuje pobednički segment. Ako se točak zaustavi na segmentu koji na sebi ima broj ili bonus na koji ste postavili ulog osvojićete dobitak. Vaši dobici se multipliciraju ako je tom polju dodeljen neki od multiplikatora.

Svi ulozi na segmentima koji na sebi imaju brojeve se isplaćuju prema kvotama koje odgovaraju broju na pobedničkom segmentu:

Primer: Ako pobedi broj 5 isplaćuje se kao 5:1, ako pobedi broj 10 isplaćuje se kao 10:1

Kvote za isplate za bonus segmente se određuju za vreme bonus sporednih igara. Ulog postavljen na pobednički segment vraća se zajedno sa osvojenim dobicima.

Svi igrači mogu da posmatraju bonus igre ali samo igrači koji su postavili ulog na određeno polje za postavljanje uloga mogu da učestvuju i osvoje dobitak.

Detaljna pravila o Bonus igrama možete videti unutar same igre, klikom na ''?''