Home
GENERAL
Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Učesnik u internet klađenju može biti svako lice koje registruje svoj korisnički nalog u skladu sa Zakonom, uslovima i pravilima igre na stranici meridianbet.rs. Učesnik može registrovati samo jedan nalog na stranici priređivača, te priređivač zadržava pravo da u slučaju prepoznavanja više korisničkih naloga sa identičnim matičnim podacima, sve osim najstarijeg naloga obriše i poništi sve transakcije i opklade postavljene sa tih naloga. Učesnik ne može plasirati više puta istu opkladu, odnosno opkladu sa istom pojedinačnom selekcijom, a u slučaju da to učini, Priređivač može sve opklade osim prve poništiti.

Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez objašnjenja odbije bilo kakvo klađenje ili deo klađenja, kao i da bez obrazloženja zatvori račun Učesnika i refundira stanje sa njegovog korisničkog naloga.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vreme (uključujući i vreme posle zaključivanja opklada) odbije ili poništi, bilo koju opkladu ili deo opklade ukoliko u svom diskrecionom pravu zaključi da postoji dogovor između različitih učesnika ili sprega između njihovih korisničkih naloga. Priređivač zadržava pravo da pokrene pravni postupak protiv istih učesnika.

Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki sportski događaj ukoliko je integritet tog sportskog događaja ugrožen.

U skladu sa visokim standardima bezbednosti kojih se pridržavamo, isplata dobitaka vrši se samo lično, vlasniku naloga. Ukoliko povlačite novac online neophodno je da dokažete svoj identitet slanjem dokumenata i na taj način verifikujete svoj nalog.

Za verifikaciju Vašeg naloga potrebno je da nam pošaljete sliku jednog važećeg dokumenta kao što je pasoš ili lična karta. Ukoliko posedujete dokument sa čipom potrebno je da nam dostavite očitanu kopiju dokumenta, dok je u suprotnom dovoljno da nam pošaljete obe strane Vaše lične karte.Takođe nakon isteka važećeg dokumenta, potrebno je da dostavite sliku novog važećeg dokumenta. Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku od Vas traži da dostavite fotografiju svog lica (selfie) pored kog držite jasno vidljiv lični dokument sa slikom.