Da li Turbo Cash važi i za tikete odigrane sredstvima sa bonus računa?


Turbo Cash je opcija koja omogućava isplatu tiketa u bilo kom trenutku i za njeno korišćenje nije važno da li je tiket uplaćen sredstvima sa Bonus računa.

Nju je moguće iskoristiti i na tiketima odigranim bonus novcem. S obzirom na to da bilo kakvo odigravanje novcem sa Bonus računa podrazumeva da se prilikom Isplate oduzme iznos Uplate, na Vaš Keš račun biće prebačen Dobitak umanjen za visinu Uplate. Ovo važi i za Turbo Cash - ponuđena vrednost Turbo Cash-a biće umanjena za vrednost uplate.