Evoji


Evoji je igra koja se može svrstati u potezne strategije. Igrač u svakom trenutku odredjuje na kom će ulogu igrati, ali u svakom trenutku takodje odredjuje i kada će prekinuti, tj. keširati započetu partiju i krenuti sa novom ukoliko dodje do bar jednog pogotka.
Igra se na tabli veličine 15 polja.

Na tabli ima ukupno 5 skrivenih predmeta koje igrač pokušava da nađe.

Za pronalaženje svakog predmeta ima 3 pokušaja. Posle  prvog pronađenog predmeta ima mogućnost da u svakom momentu prekine dalju igru i povuče na račun novac koji trenutno ima.

Meridian casino

Ukoliko ne povlači novac nego nastavlja igru i pronađe svih 5 predmeta na tabli, prelazi na sledeći nivo, sledeći nivo gde ponovo ima 5 skrivenih predmeta a svaki sledeći nivo je drugačije dizajniran.

Kada pređe nivo, igrač osvaja bonus u iznosu nekog procenta dotad osvojenog novca.

Razlika drugih nivoa u odnosu na prvi je što igrač ima mogućnost da polovinu do tada osvojenog novca povuče iz igre a igru nastavi sa polovinom. 

Igrač ovo može da radi posle svakog novog otkrivenog predmeta.

Ako igrač pronađe sve predmete drugog nivoa, prelazi na treći, ponovo dobija bonus , ako pređe treći nivo dobija sledeći bonus i ako otkrije i sve predmete na četvrtom nivou dobija posebnu, specijalnu nagradu.

Meridian casino

Igra počinje tako što igrač bira sa koliko novca će da uđe u igru, odnosno ulog po odigranoj partiji.

Kad igrač izabere svoj ulog, kreće sa igrom.

Na tabli igrač sve vreme vidi iznos uloga, trenutno stanje u partiji i koliko mu donosi sledeći pogodak.

Ukupno stanje je stanje na glavnom računu igrača i ono se menja samo kada igrač započinje igru ili kad povlači novac tj. završava igru.

U polju za 'sledeći pogodak' igrač vidi koliki će mu biti ponudjeno da kasira ukoliko u prvom sledećem otvaranju polja pronađe željeni objekat.

Meridian casino

Ukoliko otvari prvo polje i promaši, ulog igrača ostaje isti, ukupno stanje na računu takođe, ali igrač sada ima još dva života i može samo da otvara sledeće polje.

Ukoliko pogodi ima jedan pronađen predmet, broj života se ostaje tri, a dobija opciju Cash Out, gde igrač može da isplati dobitak i igra kreće od nule. Dugme Cash Out nije aktivno dok se ne pronađe prvi predmet a posle je stalno aktivno.

Meridian casino

Ako igrač promaši tri puta za redom gubi sve i igra se vraća na početak a ako želi da igra opet, igraču se dafault nudi isti ulog koji je imao u prethodnoj koji može  promeniti pre svake odigrane partije.

Bonusi za prelaske nivoa, kao i nagrade za pogodjene i pronadjene predmete rastu sa nivoima.

Meridian casinoMeridian casino

Meridian casino