Home
POKER
Razlika između 6+ i standardnog Hold'em pokera?

Razlika između 6+ i standardnog Hold'em pokera?

Razlika između 6+ i standardnog Hold'em pokera?

Pravila 6+ Hold’em pokera se razlikuju od pravila standardnog Texas Hold’em pokera.

Pravila za 6+ Hold’em poker možete pronaći na našem sajtu u odseku Help

Zatim na sekciju Poker

I na Opšta pravila Texas Hold'em pokera

Gde ćete skrolovanjem na dole naći pravila za 6+ Hold'em Poker