Home
INTERNET NALOG
U kojoj rezoluciji moraju biti dokumenta koja šaljem za verifikaciju naloga?

U kojoj rezoluciji moraju biti dokumenta koja šaljem za verifikaciju naloga?

Rezolucija kao i veličina fajla dokumenata nije bitna sve dok se na dokumentima jasno vide svi Vaši podaci neophodni za verifikaciju naloga.

Ukoliko kvalitet poslatih fajlova nije zadovoljavajući, Korisnički Servis će Vas o tome obavestiti i zatražiti da ponovo pošaljete slike svojih dokumenata.