Home
INTERNET NALOG
Gde mogu da promenim trenutnu lozinku?

Gde mogu da promenim trenutnu lozinku?

Nakon što se ulogujete, svoju trenutnu lozinku možete promeniti pozicioniranjem kursora na opciju Moj Nalog u podopciji Promenite Lozinku.

Unesite svoju trenutnu lozinku, zatim novu lozinku i ponovo potvrdite novu lozinku.

Kliknite na Promenite lozinku kako biste potvrdili unetu promenu.

 

Ukoliko ste zaboravili lozinku, pogledajte uputstvo kako da je resetujete.