Home
KLAĐENJE
Brojevi

Brojevi

Opis igre

 • Ovo je vrsta klađenja na brojeve.
 • U bubnju se nalazi 80 loptica sa brojevima od 1 do 80. U svakom izvlačenju, iz bubnja se izvlači 20 brojeva.
   
Koji je tvoj srećan broj?

Vrste igara

Možete da pogađate koji će brojevi biti izvučeni na sledeće načine:

 • Brojevi - Imate dobitak i ako promašite neki broj. Ovde se kladite na 2 do 10 brojeva za koje mislite da će biti izvučeni, a dobitak zavisi od toga na koliko brojeva ste se kladili i koliko od tih brojeva ste pogodili (koliko ih je izvučeno).
 • Kontra - Kladite se da brojevi koje odaberete neće biti izvučeni, a možete se kladiti na 1 do 10 brojeva.
 • Sve ili Ništa - Ovo je vrsta klađenja gde birate 1-6 brojeva i kladite se da će u narednom izvlačenju biti izvučeni svi izabrani brojevi. Morate pogoditi sve brojeve.
 • Risko - Ovo je broj koji se objavljuje na kraju svakog izvlačenja i može biti 0.5, 1, 2 ili 5. Ovaj broj pokazuje koliko puta Vam se povećava ili smanjuje dobitak ako ste se odlučili da na tiketu odigrate i Risko.
 • Boja prvog broja - Potrebno je pogoditi boju prvog izvučenog broja: zelena, plava, narandžasta ili žuta.
 • Boja poslednjeg broja  - Potrebno je pogoditi boju poslednjeg izvučenog broja: zelena, plava, narandžasta ili žuta.

Nove igre

 • Ukupan zbir izvučenih brojeva - Igrač pogađa da li će ukupan zbir svih izvučenih brojeva jednog izvlačenja biti veći od 810 ili ne.
 • Zbir prvih 5 brojeva - Igrač pogađa da li će zbir prvih 5 izvučenih brojeva jednog izvlačenja biti veći od 202 ili ne. Na ekranima sa rezultatima izvlačenja nalaze se sada i kolone Prvih 5 i Ukupno kako bi igrači lakše proverili zbir u prethodnim izvlačenjima.
 • Prvi broj OU - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti veći od 40 ili ne.
 • Prvi broj Par/Nepar - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti paran ili neparan.
 • Prvi broj jednocifren - Igrač se kladi da li će prvoizvučeni broj biti manji od 10 ili ne.
 • Poslednji broj OU - Igrač se kladi da li će poslednji izvučeni broj biti veći od 40 i li ne
 • Poslednji broj Par/Nepar - Igrač se kladi da li će poslednji izvučeni broj biti paran ili neparan
 • Poslednji broj jednocifren - Igrač se kladi da li će poslednji izvučeni broj biti manji od 10 ili ne.

Nove opcije

 • Opcija Random
  Prelaskom mišem preko dugmeta Random pojavljuje se popup na kom igrač može da odabere koju igru želi da igra na ovaj način (brojevi, kontra ili sve ili ništa) i koliko random brojeva želi da odigra. Default je podešena igra Brojevi i 5 brojeva ali igrač to može promeniti u svakom momentu. Kad igrač promeni podešavanja ona se čuvaju za tog igrača i sledeći put kad pokrene ovu opciju igrač će videti svoja podešavanja.
 • Opcija Autoplay
  Ako igrač pređe mišem preko dugmeta Autoplay ponudiće mu se opcija da umesto samo jednog izvlačenja kao do sada, odigra na istom tiketu izabranu kombinaciju brojeva za više izvlačenja odjednom. Ponuđena default vrednost je 5 ali igrač može da je menja u rasponu 2-10.

Pravila

 • U igri BROJEVI uvek se kladite na sledeće izvlačenje i klađenje je moguće do samog početka izvlačenja.
 • Od momenta početka izvlačenja, sva klađenja se odnose na sledeće izvlačenje. Ako niste sigurni na koje se izvlačenje odnosi Vaš tiket, uporedite redni broj izvlačenja sa svog tiketa sa rednim brojem na ekranu za izvlačenje
 • Igra BROJEVI može da se kombinuje sa ostalom ponudom bez ograničenja. Možete odigrati nekoliko parova iz liste i dodati neki broj iz igre BROJEVI. U ovakvom slučaju na tiket možete postaviti i Risko broj.

Kako odigrati igru brojevi?

Korak 1

Na slici ispod je prikazan izgled igre Brojevi.Prikazani su brojevi od 1 - 80 gde igrač može da izabere brojeve za svoju narednu igru.Iznad brojeva Prikaze su osnovne infomacije o brojevima kao i  preostalo vreme do narednog izvlačenja. U donjem delu slike, igrač može da bira koju će od tri osnovne igre da odigra: Brojevi, Kontra ili Sve ili Ništa. Pored toga ima i dugme za Random igru i Autoplay, kao i za potvrdu ili odustajanje od igre.

 

Korak 2

U delu ispod brojeva nalaze se opcije za klađenje na nove igre.

Korak 3

Na sledećoj slici u kartici KVOTE su prikazane tabele dobitaka za svaki od sistema koji možete odigrati kao i za igre Sve ili Ništa i Kontra. Za sisteme je u koloni P ispisan broj pogodaka, a u koloni Kvota, dobitna kvota, ukoliko budete imali pogodaka koliko piše u koloni P.

Tabela dobitaka igre Sve ili ništa - pokazuje dobitne kvote ako pogodite sve brojeve na koje se kladite, gde je P broj brojeva na koji se kladite.

Tabela dobitaka za igru Kontra - Pokazuje kvote za broj brojeva koji neće biti izvučeni (ako bilo koji broj koji ste odigrali u igri KONTRA bude izvučen, tiket je nedobitan)

Korak 4

U kartici STATISTIKA prikazani su podaci o poslednjim izvlačenjima za svih 20 brojeva, kao i za igre: Zbir prvih 5, Ukupan zbir izvučenih brojeva. Ispod te tabele mogu se videti podaci o poslednjim izvlačenjima kao i trendovi ponavljanja izvučenih i neizvučenih brojeva.

 

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODLAGANJA IZVLAČENJA

Priređivač nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili prekide u Elektronskoj igri klađenja”Brojevi“ koja su uzrokovana nepredvidivim okolnostima čije su posledice neotklonjive.