Home
KLAĐENJE
Kako se izračunavaju višeznaci?

Kako se izračunavaju višeznaci?

Dvoznaci, troznaci, četvoroznaci predstavljaju vrstu sistema gde igrač na istom meču igra više različitih igara (u dvoznaku dve, troznaku tri...) pri čemu se takvi sistemi mogu međusobno kombinovati.

Ove vrste sistemskih tiketa se izračunavaju kao i svi drugi sistemi; uplata se deli sa brojem kombinacija, a množi sa kvotom dvoznaka. Takođe, kod ovih sistema, jedna kombinacija uglavnom isključuje drugu. 


Primer 1:  Barcelona - Real Madrid

1/2

  1. Konačan ishod 2
  2. Konačan ishod X

* U ovoj vrsti dvoznaka, imamo primer gde jedna opklada isključuje drugu. Dobitak se izračunava na taj način što se uplata deli sa brojem kombinacija, pa zatim množimo sa kvotom dobitne kombinacije.


 

 

Primer 2: Barcelona - Real Madrid

1/3 

  1. Konačan ishod 1
  2. Ukupno golova 3+
  3. Dupla opklada GG&4+

* kod ovog troznaka, opklade međusobno ne isključuju jedna drugu i mogu biti dobitne sve tri. Obračunavanje dobitka tiketa vrši se kao i kod ostalih sistemskih tiketa.