Home
SLOTOVI
Da li postoji vreme za koje moram da iskoristim Besplatne spinove/Bonus?

Da li postoji vreme za koje moram da iskoristim Besplatne spinove/Bonus?

Svi dobijeni besplatni spinovi moraju se iskoristiti u naznačenom vremenskom periodu. U suprotnom, Vaši besplatni spinovi će isteći bez mogućnosti povrata. Kako se to ne bi dogodilo, preporučujemo Vam da nakon pokretanja igre na prvoj info strani obratite pažnju na njihovo vreme isteka.

Vreme trajanja besplatnih spinova biće vam naznačeno u Notifikaciji koju dobijate prilikom dobijenih spinova, ili možete videti u kviru igre na kojoj su vam dodeljeni Spinovi (igra je naznačena u Notifikaciji)

 

Svaki Dobijeni Slot Bonus morate iskoristiti u naznačenom vremenskom period. U suprotnom , Vaš Bonus će isteći bez mogućnosti povrata.

Vreme trajanja vašeg Bonusa možete videti u opciji Moj nalog/Slot Promocije.

 

U okviru ove opcije možete videti Datume od kad I do kad traje vaš Bonus, zatim možete videti koliko je Uslovni obrt, možete pratiti koliko posto Uslovnog obrta ste ispunili. Naravno ovde možete I Deaktivirati vaš Bonus.

Važno- Samo jedan Bonus možete imati. Ukoliko su vam stigle 2 Notifikacije o Bonusu, potrebno je da ili istrošite prvi koji vam je stigao, ili da ga deaktivirate. Bonusi se ne sabiraju.

Dodatno ćete biti obavešteni Notifikacijom o uslovnom obrtu Bonusa I maksimalnom dobitku koji je moguće ostvariti korišćenjem Bonusa.