Da li postoji vremenski period za koji moram da iskoristim besplatne spinove?


Svi dobijeni besplatni spinovi moraju se iskoristiti u naznačenom vremenskom periodu. U suprotnom, Vaši besplatni spinovi će isteći bez mogućnosti povrata. Kako se to ne bi dogodilo, preporučujemo Vam da nakon pokretanja igre na prvoj info strani obratite pažnju na njihovo vreme isteka.