Da li je bitno čemu sam namenio uplaćeni depozit?


Ne, sredstva uplaćena na sajt možete iskoristiti za  sportsko klađenjeuživo klađenjebrojeve, virtulne sportove,  slobodnu igru ili kazino.
Na Vašem nalogu postoji jedan Keš račun sa koga direktno raspolažete novcem i uplaćujete na opklade koje želite.

Važno je imati u vidu da zbog transakcijskih troškova Kompanija zadržava pravo da u slučaju povlačenja sredstava naplati administrativne troškove i to u sledećim slučajevima:

* Sredstva koja ste uplatili putem banke ili pošte moraju biti iskorišćena za odigravanje kazina ili tiketa. U slučaju povlačenja celokupnog depozita ili delimičnog korišćenja depozita, zadržavamo pravo da odbijemo do 10% od preostalog iznosa na ime troškova obavljene transakcije.


* Sredstva koja ste uplatili putem direktne uplate karticama, moraju biti iskorišćena za odigravanje kazina ili tiketa. U slučaju povlačenja celokupnog iznosa depozita odmah nakon uplate, Kompanija zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini od 10% od iznosa depozita. U slučaju delimičnog korišćenja depozita, zadržavamo pravo da odbijemo 10% od preostalog iznosa na ime troškova obavljene transakcije.


* Sredstva koja ste uplatili putem Skrilla, moraju biti iskorišćena za odigravanje kazina ili tiketa. U slučaju povlačenja celokupnog iznosa depozita odmah nakon uplate, Kompanija zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini od 4% od iznosa depozita. U slučaju delimičnog korišćenja depozita, zadržavamo pravo da odbijemo 4% od preostalog iznosa na ime troškova obavljene transakcije.