Fudbal


Konačan ishod  
1 Pobeda domaćina
X Nerešeno
2 Pobeda gosta
Konačan Ishod 10 Min  
1 Domaćin više postignutih golova u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59)
2 Gost više postignutih golova u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59)
X Oba tima isti broj pogodaka ili 0:0 u prvih 10 minuta meča (00:00 - 9:59)
Dupla šansa  
1X Pobeda domaćina ili nerešeno
X2 Nerešeno ili pobeda gosta
12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta
Prvo Poluvreme Dupla Šansa  
I 1X Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu
I X2 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu
I 12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu
Poluvreme-kraj  
1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje
1-X Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno
1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje
X-1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin
X-X Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
X-2 Nerešeno na poluvremenu, a pobeđuje gost
2-1 Gost vodi na poluvremenu, a pobeđuje domaćin
2-X Gost vodi na poluvremenu, a meč se završava nerešeno
2-2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje
Poluvreme-kraj  
No 1-1 Domaćin ne pobeđuje na poluvremenu i na kraju meča
No X-1 Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće pobediti domaćin
No X-X Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće biti nerešeno
No X-2 Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće pobediti gost
No 2-2 Gost ne pobeđuje na poluvremenu i na kraju meča
Osnovni golovi  
0-2 Na utakmici će biti postignuto 0,1 ili 2 gola
3+ Na utakmici će biti postignuo 3 ili više golova
Način gola - uživo klađenje  
Nogom iz igre Gol mora biti postignut isključivo nogom iz igre, ostale vrste golova iz sekcije se ne računaju
Glavom Poslednji dodir lopte pre postizanja gola strelca, mora biti glavom
Direktno iz slobodnog udarca Gol mora biti postignut direktno iz slobodnog udarca
Penal Gol mora biti postignut direktno iz penala
Autogol Gol mora biti proglašen Autogolom
* Ukoliko gol ne bude postignut, sve opklade će biti rezultovane kvotom jedan.  
Golovi  
2+ Na utakmici će biti postignuto 2 ili više golova
3G Na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
4+ Na utakmici će biti postignuto 4 i više golova
5+ Na utakmici će biti postignuto 5 i više golova
6+ Na utakmici će biti postignuto 6 i više golova
7+ Na utakmici će biti postignuto 7 i više golova
0-1 Na utakmici će biti postignuto manje od 2 gola
0-3 Na utakmici će biti postignuto manje od 4 gola
1-2 Na utakmici će biti postignuto 1 ili 2 gola
1-3 Zbir golova će biti u opsegu od 1 do 3
1-4 Zbir golova će biti u opsegu od 1 do 4
1-5 Zbir golova će biti u opsegu od 1 do 5
1-6 Zbir golova će biti u opsegu od 1 do 6
2-3 Na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
2-4 Zbir golova će biti u opsegu od 2 do 4
2-5 Zbir golova će biti u opsegu od 2 do 5
2-6 Zbir golova će biti u opsegu od 2 do 6
3-4 Na utakmici će biti postignuto 3 ili 4 gola
3-5 Zbir golova će biti u opsegu od 3 do 5
3-6 Zbir golova će biti u opsegu od 3 do 6
4-5 Na utakmici će biti postignuto 4 ili 5 golova
4-6 Zbir golova će biti u opsegu od 4 do 6
5-6 Na utakmici će biti postignuto 5 ili 6 golova
Golovi prvo poluvreme  
I 0 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol
I 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 1+ U prvom poluvremenu će biti postignut 1 i više golova
I 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 i više golova
I 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 3 i više golova
I 4+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 4 i više golova
I 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
Golovi drugo poluvreme  
II 0 U drugom poluvremenu neće biti postignut gol
II 0-1 U drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
II 1+ U drugom poluvremenu će biti postignut 1 i više golova
II 2+ U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 i više golova
II 3+ U drugom poluvremenu će biti postignuto 3 i više golova
II 4+ U drugom poluvremenu će biti postignuto 4 i više golova
II 1-2 U drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
II 2-3 U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
Tačan broj golova  
1 Zbir golova na meču će biti 1
2 Zbir golova na meču će biti 2
3 Zbir golova na meču će biti 3
4 Zbir golova na meču će biti 4
5 Zbir golova na meču će biti 5
Tačan broj golova I poluvreme  
I 1 Zbir golova u prvom poluvremenu će biti 1
I 2 Zbir golova u prvom poluvremenu će biti 2
I 3 Zbir golova u prvom poluvremenuće biti 3
Tačan broj golova II poluvreme  
II 1 Zbir golova u drugom poluvremenu će biti 1
II 2 Zbir golova u drugom poluvremenu će biti 2
II 3 Zbir golova u drugom poluvremenuće biti 3
Domaćin golova  
D0 Domaćin ne postiže gol u toku utakmice
D0-1 Domaćin postiže manje od 2 gola na utakmici
D1 Domaćin postiže tačno 1 gol na utakmici
D1+ Domaćin postiže 1 i više golova na utakmici
D2+ Domaćin postiže 2 i više golova na utakmici
D3+ Domaćin postiže 3 i više golova na utakmici
D4+ Domaćin postiže 4 i više golova na utakmici
I D0 Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu
I D1+ Domaćin postiže 1 i više golova u prvom poluvremenu
I D2+ Domaćin postiže 2 i više golova u prvom poluvremenu
II D0 Domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu
II D1+ Domaćin postiže 1 i više golova u drugom poluvremenu
II D2+ Domaćin postiže 2 i više golova u drugom poluvremenu
D I+II Domaćin postiže bar jedan gol u prvom i bar jedan gol u drugom poluvremenu
D 1-2 Domaćin postiže od 1 do 2 golova na meču
D 1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 golova na meču
D 2-3 Domaćin postiže od 2 do 3 golova na meču
D I1-2 Domaćin postiže od 1 do 2 golova u prvom poluvremenu
D I1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 golova u prvom poluvremenu
D I2-3 Domaćin postiže od 2 do 3 golova u prvom poluvremenu
D II1-2 Domaćin postiže od 1 do 2 golova u drugom poluvremenu
D II1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 golova u drugom poluvremenu
D II2-3 Domaćin postiže od 2 do 3 golova u drugom poluvremenu
Gost golova  
G0 Gost ne postiže gol u toku utakmice
G0-1 Gost postiže manje od 2 gola na utakmici
G1 Gost postiže tačno 1 gol na utakmici
G1+ Gost postiže 1 i više golova na utakmici
G2+ Gost postiže 2 i više golova na utakmici
G3+ Gost postiže 3 i više golova na utakmici
G4+ Gost postiže 4 i više golova na utakmici
I G0 Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu
I G1+ Gost postiže 1 i više golova u prvom poluvremenu
I G2+ Gost postiže 2 i više golova u prvom poluvremenu
II G0 Gost ne postiže gol u drugom poluvremenu
II G1+ Gost postiže 1 i više golova u drugom poluvremenu
II G2+ Gost postiže 2 i više golova u drugom poluvremenu
G I+II Gost postiže bar jedan gol u prvom i bar jedan gol u drugom poluvremenu
G 1-2 Gost postiže od 1 do 2 golova na meču
G 1-3 Gost postiže od 1 do 3 golova na meču
G 2-3 Gost postiže od 2 do 3 golova na meču
D I1-2 Domaćin postiže od 1 do 2 golova u prvom poluvremenu
D I1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 golova u prvom poluvremenu
D I2-3 Domaćin postiže od 2 do 3 golova u prvom poluvremenu
D II1-2 Domaćin postiže od 1 do 2 golova u drugom poluvremenu
D II1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 golova u drugom poluvremenu
D II2-3 Domaćin postiže od 2 do 3 golova u drugom poluvremenu
Tačan Broj Golova Domaćin  
1 Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 1
2 Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 2
3 Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 3
4 Zbir golova domaće ekipe na meču će biti 4
Tačan Broj Golova Gost  
1 Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 1
2 Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 2
3 Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 3
4 Zbir golova gostujuće ekipe na meču će biti 4
Dupla opklada  
1 i D2+ Pobeda domaćina i domaćin postiže bar dva gola na utakmici
2 i G2+ Pobeda gosta i gost postiže bar dva gola na utakmici
1 i 0-2 Pobeda domaćina i manje od 3 gola na utakmici
2 i 0-2 Pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
1 i 2-3 Pobeda domaćina i 2 ili 3 gola na utakmici
2 i 2-3 Gost pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
1 i 3+ Pobeda domaćina i 3 i više golova na utakmici
2 i 3+ Pobeda gosta i 3 i više golova na utakmici
1-1 i 3+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i 3 i više golova na utakmici
2-2 i 3+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i 3 i više golova na utakmici
1 i 4+ Pobeda domaćina i 4 i više golova na utakmici
2 i 4+ Pobeda gosta i 4 i više golova na utakmici
1X i 2+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola na utakmici
X2 i 2+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici
1X i 0-3 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 4 gola u toku utakmice
X2 i 0-3 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 4 gola u toku utakmice
I 1+ i II 2+ U prvom poluvremenu biće 1 i više golova i u drugom poluvremenu biće 2 i više golova
GG i 3+ Oba tima postižu bar po gol na utakmici i 3 i više golova na utakmici
1 i GG Pobeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X i GG Nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2 i GG Pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1X i GG Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X2 i GG Nerešeno ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 i NG Pobeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
2 i NG Pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
Nove duple opklade  
I1 i I2+ Domaćin vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu pada dva ili više golova.
I2 i I2+ Gost vodi na kraju prvog poluvremena i u prvom poluvremenu pada dva ili više golova.
1-1 i 4+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i na meču pada četiri ili više golova.
2-2 i 4+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i na meču pada četiri ili više golova.
I2+ i II2+ U prvom poluvremenu pada dva ili više golova i u drugom poluvremenu pada dva ili više golova.
I2+ i 4+ U prvom poluvremenu pada dva ili više golova i na celom meču pada četiri ili više golova.
D2+ i G2+ Domaćin postiže dva ili više golova na meču i gost postiže dva ili više golova na meču.
GG i 4+ Oba tima postižu najmanje po gol na meču i ukupno će biti postignuto četiri ili više golova na meču.
1-1 i GG Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.
2-2 i GG Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na kraju meča i oba tima postižu najmanje po gol na meču.
1X i 3+ Domaćin pobeđuje ili se meč završava nerešenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.
X2 i 3+ Gost pobeđuje ili se meč završava nerešenim ishodom i na meču će biti postignuto tri ili više golova.
GG&D2+ Oba tima postižu više od 0,5 golova & Domaćin postiže više od 1,5 golova
GG&G2+ Oba tima postižu više od 0,5 golova & Gost postiže više od 1,5 golova
GG&I2+ Oba tima postižu više od 0,5 golova & Ukupno golova u prvom poluvremenu više od 1,5
GG&2-3 Oba tima postižu više od 0,5 golova & Ukupno golova od 2 do 3
1-1&2-4 Pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2 do 4
1-1&2-5 Pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Domaćin postiže više od 1,5 golova
1-1&3-5 Pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Gost postiže više od 1,5 golova
1-1&4-6 Pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova u prvom poluvremenuviše od 1,5
1-1&I2+ Pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golova od 2 do 3
2-2&2-4 Pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golovaod 2do4
2-2&2-5 Pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golovaod 2do5
2-2&3-5 Pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golovaod 3do5
2-2&4-6 Pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golovaod 4do6
2-2&I2+ Pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča & Ukupno golovaprvopoluvreme više od 1.5
1&2-4 Pobeda domaćina & Ukupno golova od 2 do 4
1&2-5 Pobeda domaćina & Ukupno golova od 2 do 5
1&3-5 Pobeda domaćina & Ukupno golova od 3 do 5
1&4-6 Pobeda domaćina & Ukupno golova od 4 do 6
1&I2+ Pobeda domaćina & Golova prvo poluvreme više od 1.5
2&2-4 Pobeda gosta & Ukupno golova od 2 do 4
2&2-5 Pobeda gosta & Ukupno golova od 2 do 5
2&3-5 Pobeda gosta & Ukupno golova od 3 do 5
2&4-6 Pobeda gosta & Ukupno golova od 4 do 6
2&I2+ Pobeda gosta & Golova prvo poluvreme više od 1.5
X&0-2 Ishod meča nerešeno i ukupno golova 0-2
X&GG Ishod meča nerešeno i oba tima postižu bar po gol
X&4+ Ishod meča nerešeno i ukupno golova 4 i više
X-1&0-2 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 0 do 2
X-1&2-3 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 2 do 3
X-1&2-4 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 2 do 4
X-1&2-5 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 2 do 5
X-1&3-5 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 3 do 5
X-1&4-6 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču od 4 do 6
X-1&2+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču 2 i više
X-1&3+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču 3 i više
X-1&4+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i ukupno golova na meču 4 i više
X-1&GG Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda domaćina i oba tima postižu gol
X-2&0-2 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 0 do 2
X-2&2-3 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 2 do 3
X-2&2-4 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 2 do 4
X-2&2-5 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 2 do 5
X-2&3-5 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 3 do 5
X-2&4-6 Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču od 4 do 6
X-2&2+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču 2 i više
X-2&3+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču 3 i više
X-2&4+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i ukupno golova na meču 4 i više
X-2&GG Ishod prvog poluvremena nerešeno i pobeda gosta i oba tima postižu gol
X-X&0-2 Ishod prvog poluvremena nerešeno i kraj nerešeno i ukupno golova na meču od 0 do 2
X-X&3+ Ishod prvog poluvremena nerešeno i kraj nerešeno i ukupno golova na meču 3 i više
X-X&GG Ishod prvog poluvremena nerešeno i kraj nerešeno i oba tima postižu gol
Dupla sigurica  
1 or 3+ Pobeda domaćina ili ukupno golova 3 i više
X or 3+ Nerešeno ili ukupno golova 3 i više
2 or 3+ Pobeda gosta ili ukupno golova 3 i više
1 or GG Pobeda domaćina ili obe ekipe postižu gol
X or GG Nerešeno ili obe ekipe postižu gol
2 or GG Pobeda gosta ili obe ekipe postižu gol
GG or 3+ Obe ekipe postižu gol ili ukupno golova 3 i više
I2+ or II2+ Prvo poluvreme golova 2 i više ili drugo poluvreme golova 2 i više
1 or 2+ Pobeda domaćina ili ukupno golova 2 i više
X or 2+ Nerešeno ili ukupno golova 2 i više
2 or 2+ Pobeda gosta ili ukupno golova 2 i više
1 or I2+ Pobeda domaćina ili prvo poluvreme golova 2 i više
X or I2+ Nerešeno ili prvo poluvreme golova 2 i više
2 or I2+ Pobeda gosta ili prvo poluvreme golova 2 i više
1 or II2+ Pobeda domaćina ili drugo poluvreme golova 2 i više
X or II2+ Nerešeno ili drugo poluvreme golova 2 i više
2 or II2+ Pobeda gosta ili drugo poluvreme golova 2 i više
1 or 4+ Pobeda domaćina ili ukupno golova 4 i više
X or 4+ Nerešeno ili ukupno golova 4 i više
2 or 4+ Pobeda gosta ili ukupno golova 4 i više
I2+ or 4+ Prvo poluvreme golova 2 i više ili ukupno golova 4 i više
Gol u oba poluvremena  
1+1 U oba poluvremena će biti postignut bar po jedan gol
0+0 Bar u jednom poluvremenu neće biti postignut gol
Više golova po poluvremenu  
I > Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
I = II Jednak broj golova u oba poluvremena
II > Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
Gol Gol/Ne Gol  
GG Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
NG Bar jedan tim ne postiže gol na meču
I GG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
II GG Oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
I/II GG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom ili drugom poluvremenu
GG GG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom i bar po jedan gol u drugom poluvremenu
NG NG Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
Prvi daje gol  
PDG1 Domaćin prvi postiže gol (Nedobitno ako se meč završi 0:0)
PDG2 Gost prvi postiže gol (Nedobitno ako se meč završi 0:0)
Daje Prvi Gol & Kraj  
1-1 Domaćin postiže prvi gol na meču i pobeđuje
1-X Domaćin postiže prvi gol na meču i ishod meča nerešeno
1-2 Domaćin postiže prvi gol na meču i pobeđuje gost
2-1 Gost postiže prvi gol na meču i pobeđuje domaćin
2-X Gost postiže prvi gol na meču i ishod meča nerešeno
2-2 Gost postiže prvi gol na meču i pobeđuje
Ishod prvog poluvremena  
I 1 Domaćin vodi na poluvremenu
I X Nerešeno na poluvremenu
I 2 Gost vodi na poluvremenu
Vreme prvog gola  
-10 Prvi gol na meču pada pre 10:01 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
-15 Prvi gol na meču pada pre 15:01 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
-27 Prvi gol na meču pada pre 27:01 (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
11+ Prvi gol na meču pada posle 10:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
16+ Prvi gol na meču pada posle 15:00 (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
28+ Prvi gol na meču pada posle 27:00 minuta (ako se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
Draw no bet  
DNB1 Pobeda domaćina (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
DNB2 Pobeda gosta (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
I DNB1 Pobeda domaćina na poluvremenu (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
I DNB2 Pobeda gosta na poluvremenu (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
No bet  
1 NB GG Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.
X NB GG Ishod meča će biti nerešen. Ukoliko ishod ne bude nerešen,a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.
2 NB GG Gostujući tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a oba tima postignu bar po jedan gol, ulog će biti vraćen.
1 NB 3+ Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.
X NB 3+ Ishod meča će biti nerešen. Ukoliko rezultat ne bude nerešen, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.
2 NB 3+ Gostujući tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, ali ukupan broj postignutih golova na meču bude 3 ili više, ulog će biti vraćen.
1 NB 0G Domaći tim će pobediti na meču. Ukoliko domaći tim ne pobedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.
2 NB 0G Gostujući tim će pobediti na meču. Ukoliko gostujući tim ne pobedi, a ne bude postignut nijedan gol na meču ulog će biti vraćen.
GG NB 0G Oba tima će postići bar po jedan gol na meču. Ukoliko bar jedan tim ne postigne gol na meču, a ne bude postignut nijedan gol na meču, ulog će biti vraćen.
Par/Nepar  
P Paran broj golova na utakmici ili 0:0
N Neparan broj golova na utakmici
Poluvreme ili kraj  
1*1 Domaćin pobeđuje ili vodi na poluvremenu
X*X Nerešeno na kraju ili nerešeno na poluvremenu
2*2 Gost pobeđuje ili vodi na poluvremenu
Poluvremena  
DP0 Domačin ne pobeđuje ni u jednom poluvremenu
DP1 Domaćin pobeđuje u tačno jednom poluvremenu
DP1+ Domaćin pobeđuje u bar jednom poluvremenu
DP2 Domaćin pobeđuje u oba poluvremena
GP0 Gost ne pobeđuje ni u jednom poluvremenu
GP1 Gost pobeđuje u tačno jednom poluvremenu
GP1+ Gost pobeđuje u bar jednom poluvremenu
GP2 Gost pobeđuje u oba poluvremena
Žuti karton  
Više Žutih kartona više od postavljene granice
Manje Žutih kartona manje od postavljene granice
= Tačan broj žutih kartona
Crveni karton  
DA Biće crveni karton na meču
NE Neće biti crveni karton na meču
Penal  
DA Biće penal na meču
NE Neće biti penal na meču
Igrač daje gol  
1 + Igrač postiže gol na utakmici
2 + Igrač postiže 2 i više golova na utakmici
3 + Igrač postiže 3 i više golova na utakmici
FG Igrač postiže prvi gol na utakmici
LG Igrač postiže poslednji gol na utakmici
Ide dalje  
ID1 Domaćin prolazi u sledeću fazu (ako je finalni meč - pobeđuje)
ID2 Gost prolazi u sledeću fazu (ako je finalni meč - pobeđuje)
Hendikep  
H1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom
HX Nerešeni ishod sa uračunatim hendikepom
H2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom
Tačan rezultat  
1:0 Meč se završava rezultatom 1:0
2:0 Meč se završava rezultatom 2:0
2:1 Meč se završava rezultatom 2:1
3:0 Meč se završava rezultatom 3:0
3:1 Meč se završava rezultatom 3:1
3:2 Meč se završava rezultatom 3:2
4:0 Meč se završava rezultatom 4:0
4:1 Meč se završava rezultatom 4:1
4:2 Meč se završava rezultatom 4:2
0:0 Meč se završava rezultatom 0:0
1:1 Meč se završava rezultatom 1:1
2:2 Meč se završava rezultatom 2:2
3:3 Meč se završava rezultatom 3:3
0:1 Meč se završava rezultatom 0:1
0:2 Meč se završava rezultatom 0:2
1:2 Meč se završava rezultatom 1:2
0:3 Meč se završava rezultatom 0:3
1:3 Meč se završava rezultatom 1:3
2:3 Meč se završava rezultatom 2:3
0:4 Meč se završava rezultatom 0:4
1:4 Meč se završava rezultatom 1:4
2:4 Meč se završava rezultatom 2:4
Šutevi - Total Za sve igre, blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com
Ukupan broj šuteva  
Manje Manje šuteva na meču u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com
Više Više šuteva na meču u odnosu na zadatu granicu. Računa se zbir svih šuteva u okvir i van okvira gola. Blokrani šutevi se ne računaju. Zvanični rezultati UEFA.com
Ukupan broj šuteva u okvir gola  
Manje Manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu
Više Više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu
Ukupan broj šuteva Hendikep  
H1 Domaćin upućuje više šuteva sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju)
H2 Gost upućuje više šuteva sa uračunatim Hendikepom (Blokrani šutevi se ne računaju)
Domaćin ukupno šuteva u okvir gola  
Manje Domaćin upućuje manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.
Više Domaćin upućuje više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.
Gost ukupno šuteva u okvir gola  
Manje Gost upućuje manje šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.
Više Gost upućuje više šuteva u okvir gola u odnosu na zadatu granicu.
Domaćin ukupno šuteva van okvira gola  
Manje Domaćin upućuje manje šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.
Više Domaćin upućuje više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.
Gost ukupno šuteva u okvir gola  
Manje Gost upućuje manje šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.
Više Gost upućuje više šuteva van okvira gola u odnosu na zadatu granicu.
Nove igre za finale Lige šampiona  
45 / 90+  
1X-1 na poluvremenu vodi domaćin ili nerešeno, na kraju domaćin pobeđuje
1X-X na poluvremenu vodi domaćin ili nerešeno, na kraju nerešeno
1X-2 na poluvremenu vodi domaćin ili nerešeno, na kraju gost pobeđuje
X2-1 na poluvremenu vodi gost ili nerešeno, na kraju domaćin pobeđuje
X2-X na poluvremenu vodi gost ili nerešeno, na kraju nerešeno
X2-2 na poluvremenu vodi gost ili nerešeno, na kraju gost pobeđuje
X-1X na poluvremenu nerešeno, na kraju domaćin pobeđuje ili nerešeno
X-2X na poluvremenu nerešeno, na kraju gost pobeđuje ili nerešeno
12-1 na poluvremenu vodi domaćin ili gost, na kraju domaćin pobeđuje
12-2 na poluvremenu vodi domaćin ili gost, na kraju gost pobeđuje
Tim postiže prvi gol i pobeđuje  
FG1&1 Domaćin postiže prvi gol i domaćin na kraju pobeđuje
FG2&2 Gost postiže prvi gol i gost na kraju pobeđuje
Tim postiže prvi gol i nerešeno  
FG1&X Domaćin postiže prvi gol na meču, na kraju nerešeno
FG2&X Gost postiže prvi gol na meču, na kraju nerešeno
Tim postiže poslednji gol i pobeđuje  
LG1&1 Domaćin postiže poslednji gol i domaćin na kraju pobeđuje
LG2&2 Gost postiže poslednji gol i gost na kraju pobeđuje
Tim postiže poslednji gol i nerešeno  
LG1&X Domaćin postiže poslednji gol na meču, na kraju nerešeno
LG2&X Gost postiže poslednji gol na meču, na kraju nerešeno
UEFA Liga Šampiona / Igrači / Specijalna Ponuda  
Player Scorecast  
Igrač postiže gol na meču i tačan rezulat Igrač postiže gol na meču i tačan rezulat
Igrač postiže gol i konačan ishod  
Igrač postiže gol na meču i domaćin pobeđuje Igrač postiže gol na meču i domaćin pobeđuje
Igrač postiže gol na meču i gost pobeđuje Igrač postiže gol na meču i gost pobeđuje
Igrač postiže prvi gol na meču i domaćin pobeđuje Igrač postiže prvi gol na meču i domaćin pobeđuje
Igrač postiže prvi gol na meču i gost pobeđuje Igrač postiže prvi gol na meču i gost pobeđuje
Player Special  
F1-20, F21-45, F46+ Igrač postiže prvi gol na meču u određenom vremenskom intervalu
G1-20, G21-45, G46+ Igrač postiže gol na meču u određenom vremenskom intervalu
Igrač postiže gol u određenom vremenskom periodu  
Prvi karton na meču Igrač dobija prvi karton na meču (žuti ili crveni)
Žuti karton Igrač dobija žuti karton na meču
Crveni karton Igrač dobija crveni karton na meču
Asistencija Igrač asistira svom saigraču kod postizanja gola na meču
Najbolji igrač utakmice Najbolji igrač utakmice (po izboru UEFA)
DRAW UEFA CL 2016/17 - Name the 1/8 Finalist
Pravilo za igru: Potrebno je pogoditi koja će se dva tima međusobno sastati u osmini finala Lige šampiona. Moguce je odigrati samo u singlu.
KLAĐENJE NA MINUTE
Početak opklade predstavlja vreme koje je prikazano na tiketu u trenutku odigravanja. Opklada se završava po isteku 300 (ako je odigrano sledećih 5 minuta) ili 600 (ako je odigrano sledećih 10 minuta) sekundi od tog trenutka koji je na tiketu.