Home
VRSTE IGARA
Fudbal

Fudbal

Igra Objašnjenje igre
   
  Konačan ishod
1 Pobeda domaćina
X Nerešeno
2 Pobeda gosta
   
  Dupla šansa
1X Pobeda domaćina ili nerešeno
X2 Nerešeno ili pobeda gosta
12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta
   
  Ukupno
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice   (0.5, 1.5, 2.5, 3.5...)
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate   granice  (0.5, 1.5, 2.5, 3.5...)
   
  Ukupno golova
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice   (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...)
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice   (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3...)
  U slučaju da broj postignutih golova bude jednak zadatoj   granici, igra ce biti rezultovana kvotom 1.
   
  Ukupno golova (3 way)
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice   (1, 2, 3...)
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice   (1, 2, 3...)
tačno golova Na utakmici će biti postignut tačan broj golova jednak zadatoj   granici  (1, 2, 3...)
   
  Oba tima daju gol
GG Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
NG Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Daje prvi gol
1 Domaćin prvi postiže gol na meču
X Na meču neće biti postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol
   
  I pol. konačan ishod
1 Domaćin vodi na poluvremenu
X Nerešeno na poluvremenu
2 Gost vodi na poluvremenu
   
  Multigolovi
1-2 Na utakmici će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 Na utakmici će biti postignuto od 1 do 3 gola
1-4 Na utakmici će biti postignuto od 1 do 4 gola
1-5 Na utakmici će biti postignuto od 1 do 5 golova
1-6 Na utakmici će biti postignuto od 1 do 6 golova
2-3 Na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
2-4 Na utakmici će biti postignuto od 2 do 4 gola
2-5 Na utakmici će biti postignuto od 2 do 5 golova
2-6 Na utakmici će biti postignuto od 2 do 6 golova
3-4 Na utakmici će biti postignuto 3 ili 4 gola
3-5 Na utakmici će biti postignuto od 3 do 5 golova
3-6 Na utakmici će biti postignuto od 3 do 6 golova
4-5 Na utakmici će biti postignuto 4 ili 5 gola
4-6 Na utakmici će biti postignuto od 4 do 6 golova
5-6 Na utakmici će biti postignuto 5 ili 6 golovova
7+ Na utakmici će biti postignuto bar 7 golova
nema gola Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
   
  I pol. Ukupno
Manje od zadate granice U prvom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate   granice
Više od zadate granice U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate   granice
   
  II pol. Ukupno
Manje od zadate granice U drugom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate   granice
Više od zadate granice U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate   granice
   
  Ukupno & GG
GG&3+ Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i bar 3 gola na   utakmici
GG&0-2 Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i manje od 3 gola na   utakmici
NG&3+ Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i bar 3 gola na   utakmici
NG&0-2 Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i manje od 3 gola na   utakmici
   
  I pol. - oba tima daju gol
I GG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I NG Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
   
  II pol. - oba tima daju gol
II GG Oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
II NG Bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Duple opklade
GG&D2+ Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 2 gola na   utakmici
GG&D3+ Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 3 gola na   utakmici
GG&G2+ Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 2 gola na   utakmici
GG&G3+ Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 3 gola na   utakmici
GG&I2+ Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 2 gola u prvom poluvremenu
GG&2-3 Oba tima postižu bar po 1 gol i 2 ili 3 gola na utakmici
GG&2-4 Oba tima postižu bar po 1 gol i ukupno golova od 2 do 4
GG&5+ Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 5 golova na utakmici
IGG& IIGG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu i bar po   jedan gol u drugom poluvremenu
IGG& IING Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvrmenu i bar jedan   tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
ING& IIGG Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvrmenu i oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
ING& IING Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan   tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Domaćin golova
Manje od zadate granice Domaćin postiže manje golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate granice Domaćin postiže više golova od zadate granice na utakmici
   
  Gost golova
Manje od zadate granice Gost postiže manje golova od zadate granice na utakmici
Više od zadate granice Gost postiže više golova od zadate granice na utakmici
   
  Dom golova I pol
više od zadate granice Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate   granice
manje od zadate granice Domaćin postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate   granice
   
  Gost golova I pol
više od zadate granice Gost postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate granice
manje od zadate granice Gost postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate   granice
   
  Dom golova II pol
više od zadate granice Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate   granice
manje od zadate granice Domaćin postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate   granice
   
  Gost golova II pol
više od zadate granice Gost postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate   granice
manje od zadate granice Gost postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate   granice
   
  Poluvreme-Kraj
1-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje
1-X Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno
1-2 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje
X-1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin
X-X Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice
X-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost
2-1 Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin
2-X Gost vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno
2-2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje
   
  Poluvreme ili kraj
I1*1 Domaćin pobeđuje ili vodi na poluvremenu
IX*X Nerešeno na kraju ili nerešeno na poluvremenu
I2*2 Gost pobeđuje ili vodi na poluvremenu
   
  Pada više golova
1> Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
2> Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
1=2 Jednak broj golova u oba poluvremena
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-1 Pobeda domaćina i manje od 2 gola na utakmici
1&2+ Pobeda domaćina i bar 2 gola na utakmici
X&0-1 Nerešeno i manje od 2 gola na utakmici
X&2+ Nerešeno i bar 2 gola na utakmici
2&0-1 Pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici
2&2+ Pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-2 Pobeda domaćina i manje od 3 gola na utakmici
1&3+ Pobeda domaćina i bar 3 gola na utakmici
X&0-2 Nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
X&3+ Nerešeno i bar 3 gola na utakmici
2&0-2 Pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
2&3+ Pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-3 Pobeda domaćina i manje od 4 gola na utakmici
1&4+ Pobeda domaćina i bar 4 gola na utakmici
X&0-3 Nerešeno i manje od 4 gola na utakmici
X&4+ Nerešeno i bar 4 gola na utakmici
2&0-3 Pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
2&4+ Pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
   
  Konačan ishod i golovi
1&0-4 Pobeda domaćina i manje od 5 golova na utakmici
1&5+ Pobeda domaćina i bar 5 golova na utakmici
X&0-4 Nerešeno i manje od 5 golova na utakmici
X&5+ Nerešeno i bar 5 golova na utakmici
2&0-4 Pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici
2&5+ Pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici
   
  Duple opklade
1&2-4 Pobeda domaćina i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
1&2-5 Pobeda domaćina i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
1&3-4 Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
1&3-5 Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
1&3-6 Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
1&4-5 Pobeda domaćina i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
1&4-6 Pobeda domaćina i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
1&I2+ Pobeda domaćina i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1&II2+ Pobeda domaćina i bar 2 gola u drugom poluvremenu
2&2-4 Pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici
2&2-5 Pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici
2&3-4 Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici
2&3-5 Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici
2&3-6 Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici
2&4-5 Pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici
2&4-6 Pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici
2&I2+ Pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
2&II2+ Pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
X&0-2 Ishod meča nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
X&GG Ishod meča nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na   utakmici
X&4+ Ishod meča nerešeno i bar 4 gola na utakmici
X&I2+ Ishod meča nerešeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X&II2+ Ishod meča nerešeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu
   
  Konačan ishod i oba tima daju gol
1 & GG Pobeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 & NG Pobeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
X & GG Nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X & NG Nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
2 & GG Pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2 & NG Pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici
   
  Duple opklade
1-1&0-2 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na   utakmici
1-1&0-3 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i i manje od 4 gola na   utakmici
1-1&2-3 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na   utakmici
1-1&2+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na   utakmici
1-1&3+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na   utakmici
1-1&4+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na   utakmici
1-1&GG Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici
1-1&NG Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici
2-2&0-2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na   utakmici
2-2&0-3 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 4 gola na   utakmici
2-2&2-3 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici
2-2&2+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na utakmici
2-2&3+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na utakmici
2-2&4+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na utakmici
2-2&GG Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar po   1 gol na utakmici
2-2&NG Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne postiže   gol na utakmici
   
  Duple opklade
X-1&0-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 3 gola   na utakmici
X-1&0-3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 4 gola   na utakmici
X-1&2-3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i 2 ili 3 gola na   utakmici
X-1&2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola na   utakmici
X-1&3+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 3 gola na   utakmici
X-1&4+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 4 gola na   utakmici
X-1&GG Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i oba tima postižu   bar po 1 gol na utakmici
X-1&NG Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici
X-2&0-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 3 gola na   utakmici
X-2&0-3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 4 gola na   utakmici
X-2&2-3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i 2 ili 3 gola na   utakmici
X-2&2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola na   utakmici
X-2&3+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 3 gola na   utakmici
X-2&4+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 4 gola na   utakmici
X-2&GG Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i oba tima postižu bar   po 1 gol na utakmici
X-2&NG Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar jedan tim ne   postiže gol na utakmici
   
  Duple opklade
1-1&2-4 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do   4 na utakmici
1-1&2-5 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do   5 na utakmici
1-1&3-4 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do   4 na utakmici
1-1&3-5 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do   5 na utakmici
1-1&3-6 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do   6 na utakmici
1-1&4-5 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do   5 na utakmici
1-1&4-6 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do   6 na utakmici
1-1&I2+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u prvom   poluvremenu
1-1&II2+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom   poluvremenu
2-2&2-4 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 4   na utakmici
2-2&2-5 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 5   na utakmici
2-2&3-4 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 4   na utakmici
2-2&3-5 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 5   na utakmici
2-2&3-6 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 6   na utakmici
2-2&4-5 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 5   na utakmici
2-2&4-6 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 6   na utakmici
2-2&I2+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i i bar 2 gola u prvom   poluvremenu
2-2&II2+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom   poluvremenu
X-1&2-4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   2 do 4 na utakmici
X-1&2-5 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   2 do 5 na utakmici
X-1&3-4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   3 do 4 na utakmici
X-1&3-5 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   3 do 5 na utakmici
X-1&3-6 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   3 do 6 na utakmici
X-1&4-5 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   4 do 5 na utakmici
X-1&4-6 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od   4 do 6 na utakmici
X-1&I2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u   prvom poluvremenu
X-1&II2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u   drugom poluvremenu
X-2&2-4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2   do 4 na utakmici
X-2&2-5 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2   do 5 na utakmici
X-2&3-4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3   do 4 na utakmici
X-2&3-5 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3   do 5 na utakmici
X-2&3-6 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3   do 6 na utakmici
X-2&4-5 Nerešeno na poluvremenu i pobeđuje gost i ukupno golova od 4   do 5 na utakmici
X-2&4-6 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 4   do 6 na utakmici
X-2&I2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u prvom   poluvremenu
X-2&II2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u drugom   poluvremenu
X-X&0-2 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i manje   od 3 gola na utakmici
X-X&3+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 3   gola na utakmici
X-X&GG Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice I oba   tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X-X&I2+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2   gola u prvom poluvremenu
X-X&II2+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2   gola u drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-1 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 2 gola na utakmici
12 & 0-1 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici
X2 & 0-1 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici
1X & 2+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola na utakmici
12 & 2+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici
X2 & 2+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-2 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
12 & 0-2 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2 & 0-2 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
1X & 3+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 3 gola na utakmici
12 & 3+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici
X2 & 3+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-3 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 4 gola na utakmici
12 & 0-3 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
X2 & 0-3 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici
1X & 4+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 4 gola na utakmici
12 & 4+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
X2 & 4+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
   
  Dupla šansa i ukupno golova
1X & 0-4 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 5 golova na utakmici
12 & 0-4 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 5 golova na   utakmici
X2 & 0-4 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici
1X & 5+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 5 golova na utakmici
12 & 5+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici
X2 & 5+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici
   
  Dupla šansa & UK.golova
1X&0-2 Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 3 gola na utakmici
1X&2-3 Pobeda domaćina ili nerešeno i 2 ili 3 gola na utakmici
1X&2-4 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 2 do 4 na   utakmici
1X&2-5 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 2 do 5 na   utakmici
1X&3-4 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 4 na   utakmici
1X&3-5 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 5 na   utakmici
1X&3-6 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 6 na   utakmici
1X&4-5 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 4 do 5 na   utakmici
1X&4-6 Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 4 do 6 na   utakmici
1X&4+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 4 gola na utakmici
1X&I2+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu
1X&II2+ Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu
12&0-2 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
12&2-3 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
12&2-4 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na   utakmici
12&2-5 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na   utakmici
12&3-4 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na   utakmici
12&3-5 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na   utakmici
12&3-6 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na   utakmici
12&4-5 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na   utakmici
12&4-6 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na   utakmici
12&4+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
12&I2+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola u prvom   poluvremenu
12&II2+ Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola u drugom   poluvremenu
X2&0-2 Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici
X2&2-3 Nerešeno ili pobeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici
X2&2-4 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na   utakmici
X2&2-5 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na   utakmici
X2&3-4 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na   utakmici
X2&3-5 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na   utakmici
X2&3-6 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na   utakmici
X2&4-5 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na   utakmici
X2&4-6 Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na   utakmici
X2&4+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici
X2&I2+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu
X2&II2+ Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i oba tima daju gol
1X & GG Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol   na utakmici
1X & NG Pobeda domaćina ili nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na   utakmici
12 & GG Pobeda domaćina ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1   gol na utakmici
12 & NG Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže   gol na utakmici
X2 & GG Nerešeno ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na   utakmici
X2 & NG Nerešeno ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na   utakmici
   
  Daje prvi gol i konačan ishod
1 & 1 Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje
1 & X Domaćin postiže prvi gol na utakmici i ishod meča nerešeno
1 & 2 Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje gost
2 & 1 Gost postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje domaćin
2 & X Gost postiže prvi gol na utakmici i ishod meča nerešeno
2 & 2 Gost postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje
nema gola Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
   
  Duple opklade
1&D2+ Domaćin pobeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici
1&D3+ Domaćin pobeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici
1&2-3 Domaćin pobeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&G2+ Gost pobeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici
2&G3+ Gost pobeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici
2&2-3 Gost pobeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola
No 1&D2+ Domaćin neće pobediti i postiže bar 2 gola na utakmici
No 2&G2+ Gost neće pobediti i postiže bar 2 gola na utakmici
No 1&3+ Domaćin neće pobediti i na utakmici će biti postignuto bar 3   gola
No 2&3+ Gost neće pobediti i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola
   
  Kada će biti postignut prvi gol (10 min interval)
1-10 Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min
11-20 Prvi gol će biti postignut u intervalu 10:00-19:59 min
21-30 Prvi gol će biti postignut u intervalu 20:00-29:59 min
31-40 Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-39:59 min
41-50 Prvi gol će biti postignut u intervalu 40:00-49:59 min
51-60 Prvi gol će biti postignut u intervalu 50:00-59:59 min
61-70 Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-69:59 min
71-80 Prvi gol će biti postignut u intervalu 70:00-79:59 min
81-90 Prvi gol će biti postignut u intervalu 80:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
   
  Kada će biti postignut X gol (15 min interval)
1-15 Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 -14:59 min
16-30 Prvi gol će biti postignut u intervalu 15:00-29:59 min
31-45 Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-44:59 min
46-60 Prvi gol će biti postignut u intervalu 45:00-59:59 min
61-75 Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-74:59 min
76-90 Prvi gol će biti postignut u intervalu 75:00-89:59 min
X Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
   
  I pol. Multigolovi
1-2 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U prvom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol
   
  II pol. Multigolovi
1-2 U drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1-3 U drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2-3 U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
4+ U drugom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola
nema gola U drugom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol
   
  Domaćin multigolovi
1-2 Domaćin postiže 1 ili 2 gola na utakmici
1-3 Domaćin postiže od 1-3 na utakmici
2-3 Domaćin postiže od 2-3 na utakmici
4+ Domaćin postiže bar 4 gola na utakmici
nema gola Domaćin ne postiže gol na utakmici
   
  Gost multigolovi
1-2 Gost postiže 1 ili 2 gola na utakmici
1-3 Gost postiže od 1-3 na utakmici
2-3 Gost postiže od 2-3 na utakmici
4+ Gost postiže bar 4 gola na utakmici
nema gola Gost ne postiže gol na utakmici
   
  Dom golova I pol.
I 1-2 Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Domaćin postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu
   
  Gost golova I pol.
I 1-2 Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu
I 1-3 Gost postiže od 1 do 3 gola u prvom poluvremenu
I 2-3 Gost postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu
   
  Dom golova II pol.
II 1-2 Domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Domaćin postiže od 1 do 3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Domaćin postiže 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu
   
  Gost golova II pol.
II 1-2 Gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu
II 1-3 Gost postiže od 1 do 3 gola u drugom poluvremenu
II 2-3 Gost postiže 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu
   
  Domaćin daje gol u oba poluvremena
da Domaćin će postići najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u   drugom poluvremenu
ne Domaćin neće postići gol u bar jednom poluvremenu
   
  Gost daje gol u oba poluvremena
da Gost će postići najmanje po 1 gol i u prvom poluvremenu i u   drugom poluvremenu
ne Gost neće postići gol u bar jednom poluvremenu
   
  Domaćin pobeđuje u oba poluvremena
da Domaćin će pobediti i u prvom poluvremenu i u drugom   poluvremenu
ne Domaćin neće pobediti u bar jednom poluvremenu
   
  Duple opklade
I1+&II1+ Bar jedan gol u prvom poluvremenu i bar jedan gol u drugom   poluvremenu
I2+&II1+ Bar dva gola u prvom poluvremenu i bar jedan gol u drugom   poluvremenu
   
  Duple opklade
I1+&II2+ Bar jedan gol u prvom poluvremenu i bar dva gola u drugom   poluvremenu
I2+&II2+ Bar dva gola u prvom poluvremenu i bar dva gola u drugom   poluvremenu
   
  Kombinacije golova
I 0&II 0-1 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 0&II 1+ U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 0&II 1-2 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 0&II 0-2 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 0&II 2+ U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 0&II 0-3 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 0&II 3+ U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 3 gola
I 0&II 1-3 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 0&II 2-3 U prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 0-1& II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 0-1&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 0-1&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 0-1&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 0-1&II2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I 0-1&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 0-1&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 0-1&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 0-1&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 1+&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 1+&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 1+&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 1+&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 1+&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 1+&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 1+&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 1+&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 1+&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 0-2&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 0-2&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 0-2&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 0-2&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 0-2&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I 0-2&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 0-2&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 0-2&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I0-2&II2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 2+&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 2+&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 2+&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 2+&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 2+&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 2+&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 2+&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 2+&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 2+&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 1-2&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 1-2&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
I 1-2&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 1-2&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 1-2&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 1-2&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 1-2&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 1-2&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 1-2&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 1-3&II0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 1-3&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 1-3&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 1-3&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignut bar 2 gola
I 1-3&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 1-3&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 1-3&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 1-3&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola i u   drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 2-3&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 2-3&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 1 gol
I 2-3&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 2-3&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 2-3&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I 2-3&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 2-3&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 2-3&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 2-3&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
I 3+&II 0-1 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
I 3+&II 1+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 1 gol
I 3+&II 1-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
I 3+&II 0-2 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
I 3+&II 2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
I 3+&II 0-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
I 3+&II 3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
I 3+&II 1-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
I 3+&II 2-3 U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola i u drugom   poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
   
  Ishod I pol. & I2+
I1&I2+ Domaćin vodi na poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
I2&I2+ Gost vodi na poluvremenu i bar 2 gola u prvom poluvremenu
   
  Pobeda & više golova
1&1> Pobeda domaćina i više golova u prvom poluvremenu nego u   drugom
1&1=2 Pobeda domaćina i jednak broj golova u oba poluvremena
1&2> Pobeda domaćina i više golova u drugom poluvremenu nego u   prvom
2&1> Pobeda gosta i više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
2&1=2 Pobeda gosta i jednak broj golova u oba poluvremena
2&2> Pobeda gosta i više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
   
  Poluvreme-kraj
Ne 1-1 Domaćin ne pobeđuje na poluvremenu i na kraju utakmice
Ne X-1 Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće pobediti   domaćin
Ne X-X Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće biti   nerešeno
Ne X-2 Na poluvremenu neće biti nerešeno i na kraju neće pobediti   gost
Ne 2-2 Gost ne pobeđuje na poluvremenu i na kraju utakmice
   
  10 minuta - 1X2 od 1 do 10
1 Domaćin više postignutih golova u prvih 10 minuta utakmice   (00:00 - 9:59)
X Oba tima isti broj pogodaka ili 0:0 u prvih 10 minuta utakmice   (00:00 - 9:59)
2 Gost više postignutih golova u prvih 10 minuta utakmice (00:00   - 9:59)
   
  Draw no bet
DNB1 Pobeda domaćina (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
DNB2 Pobeda gosta (ako bude nerešeno računa se kvota 1)
   
  Hendikep 1X2
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom
X Nerešeni ishod sa uračunatim hendikepom
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom
   
  Pobeda sa razlikom
1 sa 1 Pobeda domaćina sa tačno jednim golom razlike
1 sa 2 Pobeda domaćina sa tačno dva gola razlike
1 sa 3+ Pobeda domaćina sa bar tri gola razlike
2 sa 1 Pobeda gosta sa tačno jednim golom razlike
2 sa 2 Pobeda gosta sa tačno dva gola razlike
2 sa 3+ Pobeda gosta sa bar tri gola razlike
X Meč će se završiti nerešeno
   
  Hendikep
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom
   
  Dupla pobeda
D2 Domaćin pobeđuje u oba poluvremena
G2 Gost pobeđuje u oba poluvremena
   
  Tačno golova
0 Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
1 Na utakmici će biti postignut tačno 1 gol
2 Na utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
3 Na utakmici će biti postignuto tačno 3 gola
4 Na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
5+ Na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
6+ Na utakmici će biti postignuto bar 6 golova
   
  Domaćin golova
0 Domaćin ne postiže gol na utakmici
1 Domaćin postiže tačno 1 gol na utakmici
2 Domaćin postiže tačno 2 gola na utakmici
3 Domaćin postiže tačno 3 gola na utakmici
3+ Domaćin postiže bar 3 gola na utakmici
4 Domaćin postiže tačno 4 gola na utakmici
   
  Gost golova
0 Gost ne postiže gol na utakmici
1 Gost postiže tačno 1 gol na utakmici
2 Gost postiže tačno 2 gola na utakmici
3 Gost postiže tačno 3 gola na utakmici
3+ Gost postiže bar 3 gola na utakmici
4 Gost postiže tačno 4 gola na utakmici
   
  Par/Nepar
Par Paran broj golova na utakmici ili 0:0
Nepar Neparan broj golova na utakmici
   
  Domaćin nepar/par
Par Domaćin postiže paran broj golova na utakmici
Nepar Domaćin postiže neparan broj golova na utakmici
   
  Gost nepar/par
Par Gost postiže paran broj golova na utakmici
Nepar Gost postiže neparan broj golova na utakmici
   
  Uk.Golova
0-2 Na utakmici će biti postignuto manje od 3 gola
3+ Na utakmici će biti postignuto bar 3 gola na meču
   
  Tačan rezultat
0:0 Utakmica se završava rezultatom 0:0
1:0 Utakmica se završava rezultatom 1:0
2:0 Utakmica se završava rezultatom 2:0
3:0 Utakmica se završava rezultatom 3:0
4:0 Utakmica se završava rezultatom 4:0
0:1 Utakmica se završava rezultatom 0:1
1:1 Utakmica se završava rezultatom 1:1
2:1 Utakmica se završava rezultatom 2:1
3:1 Utakmica se završava rezultatom 3:1
4:1 Utakmica se završava rezultatom 4:1
0:2 Utakmica se završava rezultatom 0:2
1:2 Utakmica se završava rezultatom 1:2
2:2 Utakmica se završava rezultatom 2:2
3:2 Utakmica se završava rezultatom 3:2
4:2 Utakmica se završava rezultatom 4:2
0:3 Utakmica se završava rezultatom 0:3
1:3 Utakmica se završava rezultatom 1:3
2:3 Utakmica se završava rezultatom 2:3
3:3 Utakmica se završava rezultatom 3:3
4:3 Utakmica se završava rezultatom 4:3
0:4 Utakmica se završava rezultatom 0:4
1:4 Utakmica se završava rezultatom 1:4
2:4 Utakmica se završava rezultatom 2:4
3:4 Utakmica se završava rezultatom 3:4
4:4 Utakmica se završava rezultatom 4:4
Ostalo Utakmica se završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u   okviru igre "tačan rezultat"
   
  Poluvreme/Kraj tačan rezultat
0:0 0:0 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   0:0
0:0 0:1 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   0:1
0:0 0:2 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   0:2
0:0 0:3 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   0:3
0:0 1:0 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   1:0
0:0 1:1 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   1:1
0:0 1:2 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   1:2
0:0 2:0 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   2:0
0:0 2:1 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   2:1
0:0 3:0 Rezultat na poluvremenu 0:0 i utakmica se završava rezultatom   3:0
0:0 4+ Rezultat na poluvremenu 0:0 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
0:1 0:1 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   0:1
0:1 0:2 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   0:2
0:1 0:3 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   0:3
0:1 1:1 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   1:1
0:1 1:2 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   1:2
0:1 2:1 Rezultat na poluvremenu 0:1 i utakmica se završava rezultatom   2:1
0:1 4+ Rezultat na poluvremenu 0:1 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
0:2 0:2 Rezultat na poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom   0:2
0:2 0:3 Rezultat na poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom   0:3
0:2 1:2 Rezultat na poluvremenu 0:2 i utakmica se završava rezultatom   1:2
0:2 4+ Rezultat na poluvremenu 0:2 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
0:3 0:3 Rezultat na poluvremenu 0:3 i utakmica se završava rezultatom   0:3
0:3 4+ Rezultat na poluvremenu 0:3 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
1:0 1:0 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   1:0
1:0 1:1 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   1:1
1:0 1:2 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   1:2
1:0 2:0 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   2:0
1:0 2:1 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   2:1
1:0 3:0 Rezultat na poluvremenu 1:0 i utakmica se završava rezultatom   3:0
1:0 4+ Rezultat na poluvremenu 1:0 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
1:1 1:1 Rezultat na poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom   1:1
1:1 1:2 Rezultat na poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom   1:2
1:1 2:1 Rezultat na poluvremenu 1:1 i utakmica se završava rezultatom   2:1
1:1 4+ Rezultat na poluvremenu 1:1 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
1:2 1:2 Rezultat na poluvremenu 1:2 i utakmica se završava rezultatom   1:2
1:2 4+ Rezultat na poluvremenu 1:2 i na meču će biti postignuto bar 4   gola
2:0 2:0 Rezultat na poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom   2:0
2:0 2:1 Rezultat na poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom   2:1
2:0 3:0 Rezultat na poluvremenu 2:0 i utakmica se završava rezultatom   3:0
2:0 4+ Rezultat na poluvremenu 2:0 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
2:1 2:1 Rezultat na poluvremenu 2:1 i utakmica se završava rezultatom   2:1
2:1 4+ Rezultat na poluvremenu 2:1 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
3:0 3:0 Rezultat na poluvremenu 3:0 i utakmica se završava rezultatom   3:0
3:0 4+ Rezultat na poluvremenu 3:0 i na utakmici će biti postignuto   bar 4 gola
4+ 4+ I u prvom i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola
   
  Tačan rezultat bilo kada
1:0 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 1:0
2:0 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 2:0
2:1 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 2:1
3:0 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 3:0
3:1 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 3:1
3:2 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 3:2
4:0 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 4:0
1:1 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 1:1
2:2 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 2:2
3:3 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 3:3
0:1 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 0:1
0:2 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 0:2
1:2 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 1:2
0:3 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 0:3
1:3 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 1:3
2:3 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 2:3
0:4 Rezultat bilo kada u toku utakmice će biti 0:4
   
  Gost pobeđuje u oba poluvremena
da Gost će pobediti i u prvom i u drugom poluvremenu
ne Gost neće pobediti u bar jednom poluvremenu
   
  Domaćin pobeđuje bar jedno poluvreme
da Domaćin će pobediti u bar jednom poluvremenu
ne Domaćin neće pobediti ni u prvom ni u drugom poluvremenu
   
  Gost pobeđuje bar jedno poluvreme
da Gost će pobediti u bar jednom poluvremenu
ne Gost neće pobediti ni u prvom ni u drugom poluvremenu
   
  Domaćin bez primljenog gola
da Domaćin neće primiti nijedan gol na utakmici
ne Domaćin će primiti bar jedan gol na utakmici
   
  Gost bez primljenog gola
da Gost neće primiti nijedan gol na utakmici
ne Gost će primiti bar jedan gol na utakmici
   
  Domaćin postiže više golova
I pol Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Domaćin postiže jednak broj golova u oba poluvremena
   
  Gost postiže više golova
I pol Gost postiže više golova u prvom poluvremenu nego u drugom
II pol Gost postiže više golova u drugom poluvremenu nego u prvom
jednako Gost postiže jednak broj golova u oba poluvremena
   
  Dupla šansa (meč) i oba tima daju gol u prvom poluvremenu
1X & IGG Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u   prvom poluvremenu
1X & ING Pobeda domaćina ili nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u   prvom poluvremenu
12 & IGG Pobeda domaćina ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1   gol u prvom poluvremenu
12 & ING Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže   gol u prvom poluvremenu
X2 & IGG Nerešeno ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u   prvom poluvremenu
X2 & ING Nerešeno ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u   prvom poluvremenu
   
  Dupla šansa i oba tima daju gol u drugom pol.
1X & II GG Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u   drugom poluvremenu
1X & II NG Pobeda domaćina ili nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
12 & II GG Pobeda domaćina ili pobeda gosta i oba tima postižu bar 1 po   gol u drugom poluvremenu
12 & II NG Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže   gol u drugom poluvremenu
X2 & II GG Nerešeno ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u   drugom poluvremenu
X2 & II NG Nerešeno ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
   
  Domaćin tačno golova I poluvreme
0 Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu
1 Domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu
2 Domaćin postiže tačno 2 gola u prvom poluvremenu
3+ Domaćin postiže bar 3 gola u prvom poluvremenu
   
  Gost tačno golova I poluvreme
0 Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu
1 Gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže tačno 2 gola u prvom poluvremenu
3+ Gost postiže bar 3 gola u prvom poluvremenu
   
  I pol.- Dupla šansa i oba tima daju gol
I1X&IGG Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i oba tima   postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
I1X&ING Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i bar jedan   tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
I12&IGG Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i oba   tima postižu bar 1 po gol u prvom poluvremenu
I12&ING Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i bar   jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
IX2&IGG Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i oba tima   postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
IX2&ING Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i bar jedan tim   ne postiže gol u prvom poluvremenu
   
  II Pol. Ishod i golovi
II1&II0-1 Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
II1&II2+ Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
IIX&II0-1 Nerešeno u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
IIX&II2+ Nerešeno u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
II2&II0-1 Gost pobeđuje u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
II2&II2+ Gost pobeđuje u drugom poluvremenu i u drugom poluvremenu će   biti postignuto bar 2 gola
   
  II pol.- Dupla šansa i oba tima daju gol
II1X&IIGG Pobeda domaćina ili nerešeno u drugom poluvremenu i oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
II1X&IING Pobeda domaćina ili nerešeno u drugom poluvremenu i bar jedan   tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
II12&IIGG Pobeda domaćina ili pobeda gosta u drugom poluvremenu i oba   tima postižu bar 1 po gol u drugom poluvremenu
II12&IING Pobeda domaćina ili pobeda gosta u drugom poluvremenu i bar   jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
IIX2&IIGG Nerešeno ili pobeda gosta u drugom poluvremenu i oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
IIX2&IING Nerešeno ili pobeda gosta u drugom poluvremenu i bar jedan tim   ne postiže gol u drugom poluvremenu
   
  Duple opklade
I2+&4+ Bar dva gola u prvom poluvremenu i bar 4 gola na celoj   utakmici
D2+&G2+ I domaćin i gost postižu bar po 2 gola na utakmici
GG&4+ Oba tima postižu bar po 1 gol i biće postignuto bar 4 gola na   utakmici
   
  Multirezultat
1:0, 2:0 ili 3:0 Utakmica se završava rezultatom 1:0, 2:0 ili 3:0
0:1, 0:2 ili 0:3 Utakmica se završava rezultatom 0:1, 0:2 ili 0:3
4:0, 5:0 ili 6:0 Utakmica se završava rezultatom 4:0, 5:0 ili 6:0
0:4, 0:5 ili 0:6 Utakmica se završava rezultatom 0:4, 0:5 ili 0:6
2:1, 3:1 ili 4:1 Utakmica se završava rezultatom 2:1, 3:1 ili 4:1
1:2, 1:3 ili 1:4 Utakmica se završava rezultatom 1:2, 1:3 ili 1:4
3:2, 4:2 4:3 ili 5:1 Utakmica se završava rezultatom 3:2, 4:2 4:3 ili 5:1
2:3, 2:4, 3:4 ili 1:5 Utakmica se završava rezultatom 2:3, 2:4, 3:4 ili 1:5
pob.domaćin-ostali rez Domaćin pobeđuje drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru   igre "multirezultat"
pob.gost-ostali rez Gost pobeđuje drugim rezultatom koji nije u ponudi u okviru   igre "multirezultat"
X Meč se završava rezultatom 0:0
   
  Vreme Prvog Gola
0-10 Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min (ako   se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
0-15 Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 14:59 min (ako   se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
0-27 Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 26:59 min (ako   se meč završi 0:0 opklada je nedobitna)
11+ Prvi gol će biti postignut posle 10:00 minuta (ako se meč   završi 0:0 opklada je nedobitna)
16+ Prvi gol će biti postignut posle 15:00 minuta (ako se meč   završi 0:0 opklada je nedobitna)
28+ Prvi gol će biti postignut posle 27:00 minuta (ako se meč   završi 0:0 opklada je nedobitna)
   
  Domaćin golova
I1+&II1+ Domaćin postiže bar 1 gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u   drugom poluvremenu
   
  Gost golova
I1+&II1+ Gost postiže bar 1 gol u prvom poluvremenu i bar 1 gol u   drugom poluvremenu
   
  I pol.-daje prvi gol
1 Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu
X Neće biti postignut nijedan gol u prvom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu
   
  I pol.- dupla šansa
I 1X Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu
I 12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu
I X2 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu
   
  I pol. - DNB
1 Pobeda domaćina na poluvremenu (ako bude nerešeno na   poluvremenu računa se kvota 1)
2 Pobeda gosta na poluvremenu (ako bude nerešeno na poluvremenu   računa se kvota 1)
   
  I pol.- hendikep 1X2
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom na poluvremenu
X Nerešeni ishod sa uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom na poluvremenu
   
  I pol. Hendikep
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom na poluvremenu
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom na poluvremenu
   
  I pol. - tačno golova
0 U prvom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol
1 U prvom poluvremenu će biti postignut tačno 1 gol
2 U prvom poluvremenu će biti postignuto tačno 2 gola
3 U prvom poluvremenu će biti postignuto tačno 3 gola
3+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
   
  I pol.- par/nepar
Nepar Neparan broj golova u prvom poluvremenu
Par Paran broj golova u prvom poluvremenu ili 0:0
   
  I pol. Ishod I golovi
I1 & I0-1 Domaćin vodi na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
I1 & I2+ Domaćin vodi na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
IX & I0-1 Nerešeno na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
IX & I2+ Nerešeno na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
I2 & I0-1 Gost vodi na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto manje od 2 gola
I2 & I2+ Gost vodi na poluvremenu i u prvom poluvremenu će biti   postignuto bar 2 gola
   
  I pol.- daje sledeći gol
1 Domaćin postiže sledeći gol u prvom poluvremenu
X Nema sledećeg gola u prvom poluvremenu
2 Gost postiže sleći gol u prvom poluvremenu
   
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:1
0:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:2
ostalo Prvo poluvreme se završava rezultatom koji nije u ponudi u   okviru igre "I pol. - tačan rezultat"
   
  I pol. - tačan rezultat
0:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:0
1:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:1
2:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:2
1:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:0
2:0 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:0
2:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:1
3:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 3:1
3:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 3:2
0:1 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:1
0:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:2
1:2 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:2
0:3 Prvo poluvreme se završava rezultatom 0:3
1:3 Prvo poluvreme se završava rezultatom 1:3
2:3 Prvo poluvreme se završava rezultatom 2:3
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
X-1 & I0 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i neće biti   postignut nijedan gol u prvom poluvremenu
X-X & I0 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i neće   biti postignut nijedan gol u prvom poluvremenu
X-2 & I0 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i neće biti postignut   nijedan gol u prvom poluvremenu
1-1 & I1+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
1-X & I1+ Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1-2 & I1+ Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
X-1 & I1+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
X-X & I1+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
X-2 & I1+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu   će biti postignut bar 1 gol
2-1 & I1+ Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2-X & I1+ Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u   prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2-2 & I1+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će   biti postignut bar 1 gol
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
1-X & I0-1 Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1-2 & I0-1 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
X-1 &I0-1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
X-X &I0-1 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
X-2 &I0-1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 2 gola
2-1 & I0-1 Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2-X & I0-1 Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2-2 & I0-1 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će   biti postignuto manje od 2 gola
1-1 & I2+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
1-X & I2+ Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 dva gola
1-2 & I2+ Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
X-1 & I2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
X-X & I2+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
X-2 & I2+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 2 gola
2-1 & I2+ Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2-X & I2+ Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2-2 & I2+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će   biti postignut bar 2 gola
   
  Poluvreme/kraj & ukupno prvo pol.
1-1 & I0-2 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
1-X & I0-2 Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1-2 & I0-2 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
X-1 &I0-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
X-X &I0-2 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
X-2 &I0-2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu   će biti postignuto manje od 3 gola
2-1 & I0-2 Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2-X & I0-2 Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u   prvom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2-2 & I0-2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će   biti postignuto manje od 3 gola
1-1 & I3+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
1-X & I3+ Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1-2 & I3+ Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
X-1 & I3+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
X-X & I3+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
X-2 & I3+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i u prvom poluvremenu   će biti postignuto bar 3 gola
2-1 & I3+ Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i u prvom   poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2-X & I3+ Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i u   prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2-2 & I3+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i u prvom poluvremenu će   biti postignuto bar 3 gola
   
  Poluvreme/kraj i tačan broj golova
X-X & 0 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i neće   biti postignut nijedan gol na utakmici
1-1 & 1 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignut tačno 1 gol
X-1 & 1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignut tačno 1 gol
X-2 & 1 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti   postignut tačno 1 gol
2-2 & 1 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignut tačno 1 gol
1-1 & 2 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto tačno 2 gola
1-X & 2 Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno i na   utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-1 & 2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto tačno 2 gola
X-X & 2 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na   utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
X-2 & 2 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti   postignuto tačno 2 gola
2-X & 2 Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na   utakmici će biti postignuto tačno 2 gola
2-2 & 2 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto tačno 2 gola
1-1 & 3 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto tačno 3 gola
1-2 & 3 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će   biti postignuto tačno 3 gola
X-1 & 3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto tačno 3 gola
X-2 & 3 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti   postignuto tačno 3 gola
2-1 & 3 Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto tačno 3 gola
2-2 & 3 Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto tačno 3 gola
1-1 & 4 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto tačno 4 gola
1-X & 4 Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   na utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
1-2 & 4 Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će   biti postignuto tačno 4 gola
X-1 & 4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto tačno 4 gola
X-X & 4 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na   utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
X-2 & 4 Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti   postignuto tačno 4 gola
2-1 & 4 Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto tačno 4 gola
2-X & 4 Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na   utakmici će biti postignuto tačno 4 gola
1-1 & 5+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto bar 5 golova
1-X & 5+ Domaćin vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i   na utakmici će biti postignuto bar 5 golova
1-2 & 5+ Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje i na utakmici će   biti postignuto bar 5 golova
X-1 & 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto bar 5 golova
X-X & 5+ Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i na   utakmici će biti postignuto bar 5 golova
X-2 & 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i na utakmici će biti   postignuto bar 5 golova
2-1 & 5+ Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin i na utakmici će   biti postignuto bar 5 golova
2-X & 5+ Gost vodi na poluvremenu a utakmica se završava nerešeno i na   utakmici će biti postignuto bar 5 golova
2-2 & 5+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i na utakmici će biti   postignuto bar 5 golova
   
  II pol.konačan ishod
1 Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu
X Nerešen rezultat u drugom poluvremenu
2 Gost pobeđuje u drugom poluvremenu
   
  Drugo poluvreme-prvi gol
1 Domaćin postiže prvi gol u drugom poluvremenu
X Neće biti postignut nijedan gol u drugom poluvremenu
2 Gost postiže prvi gol u drugom poluvremenu
   
  II pol.- dupla šansa
II 1X Pobeda domaćina ili nerešeno u drugom poluvremenu
II 12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u drugom poluvremenu
II X2 Nerešeno ili pobeda gosta u drugom poluvremenu
   
  Domaćin ili više 2.5
da Pobeda domaćina ili će na utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Nerešeno ili pobeda gosta i na utakmici će biti postignuto   manje od 3 gola
   
  Domaćin ili manje 2.5
da Pobeda domaćina ili će na utakmici biti postignuto manje od 3   gola
ne Nerešeno ili pobeda gosta i na utakmici će biti postignuto bar   3 gola
   
  Nerešeno ili više 2.5
da Nerešeno ili će na utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Pobeda domaćina ili pobeda gosta i na utakmici će biti   postignuto manje od 3 gola
   
  Nerešeno ili manje 2.5
da Nerešeno ili će na utakmici biti postignuto manje od 3 gola
ne Pobeda domaćina ili pobeda gosta i na utakmici će biti   postignuto bar 3 gola
   
  Gost ili više 2.5
da Pobeda gosta ili će na utakmici biti postignuto bar 3 gola
ne Nerešeno ili pobeda domaćina i na utakmici će biti postignuto   manje od 3 gola
   
  Gost ili manje 2.5
da Pobeda gosta ili će na utakmici biti postignuto manje od 3   gola
ne Nerešeno ili pobeda domaćina i na utakmici će biti postignuto   bar 3 gola
   
  II pol. - DNB
1 Pobeda domaćina u drugom poluvremenu (ako bude nerešeno računa   se kvota 1)
2 Pobeda gosta u drugom poluvremenu (ako bude nerešeno računa se   kvota 1)
   
  Domaćin ili oba time daju gol
da Pobeda domaćina ili oba tima daju bar po 1 gol
ne Nerešeno ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na   meču
   
  Nerešeno ili oba tima daju gol
da Nerešeno ili oba tima daju bar po 1 gol
ne Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže   gol na meču
   
  Gost ili oba daju gol
da Pobeda gosta ili oba tima daju bar po 1 gol
ne Pobeda domaćina ili nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na   meču
   
  Domaćin ili bez primljenog gola
da Pobeda domaćina ili barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Nerešeno ili pobeda gosta I oba tima postižu najmanje 1 gol na   meču
   
  Nerešeno ili bez primljenog gola
da Nerešeno ili barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobeda domaćina ili pobeda gosta i oba tima postižu najmanje 1   gol na meču
   
  Gost ili bez primljenog gola
da Pobeda gosta ili barem jedan tim ne postiže gol na meču
ne Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu najmanje 1 gol   na meču
   
  II pol.- HD 1X2
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
X Nerešeni ishod sa uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
   
  II pol.- HD
1 Pobeda domaćina sa uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
2 Pobeda gosta sa uračunatim hendikepom u drugom poluvremenu
   
  II pol. - tačno golova
0 U drugom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol
1 U drugom poluvremenu će biti postignut tačno 1 gol
2 U drugom poluvremenu će biti postignut tačno 2 gola
3 U drugom poluvremenu će biti postignut tačno 3 gola
2+ U drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
   
  II pol.- par/nepar
Par Paran broj golova u drugom poluvremenu ili 0:0
NePar Neparan broj golova u drugom poluvremenu
   
  II pol. - tačan rezultat
0:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:0
0:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:2
1:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:0
1:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:1
1:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:2
2:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:1
2:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:2
ostalo Drugo poluvreme se završava rezultatom koji nije u ponudi u   igri "II pol. - tačan rezultat"
   
  Tačan rezultat II Pol
0:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:0
1:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:1
2:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:2
1:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:0
2:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:0
2:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:1
3:0 Drugo poluvreme se završava rezultatom 3:0
3:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 3:1
3:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 3:2
0:1 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:1
0:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 0:2
1:2 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:2
1:3 Drugo poluvreme se završava rezultatom 1:3
2:3 Drugo poluvreme se završava rezultatom 2:3
   
  Pol/kraj dupla šansa
I 1X&1 Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina na utakmici
I 1X&X Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i nerešeno na   kraju utakmice
I 1X&2 Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda   gosta na utakmici
I 12&1 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina na utakmici
I 12&X Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i   nerešeno na kraju utakmice
I 12&2 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   gosta na utakmici
I X2&1 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina na utakmici
IX2&X Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i nerešeno na   kraju utakmice
IX2&2 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda gosta   na kraju utakmice
I 1&1X Domaćin vodi na poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na   kraju utakmice
I 1&12 Domaćin vodi na poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta   na kraju utakmice
I 1&X2 Domaćin vodi na poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na   kraju utakmice
I X&1X Nerešeno na poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na   kraju utakmice
I X&12 Nerešeno na poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na   kraju utakmice
I X&X2 Nerešeno na poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I 2&1X Gost vodi na poluvremenu i pobeda domaćina ili nerešeno na   kraju utakmice
I 2&12 Gost vodi na poluvremenu i pobeda domaćina ili pobeda gosta na   kraju utakmice
I2&X2 Gost vodi na poluvremenu i nerešeno ili pobeda gosta na kraju   utakmice
I 1X&1X Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I 1X&12 Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 1X&X2 Pobeda domaćina ili nerešeno u prvom poluvremenu i nerešeno   ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 12&1X Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I 12&12 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I 12&X2 Pobeda domaćina ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i   nerešeno ili pobeda gosta na kraju utakmice
I X2&1X Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili nerešeno na kraju utakmice
I X2&12 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i pobeda   domaćina ili pobeda gosta na kraju utakmice
I X2&X2 Nerešeno ili pobeda gosta u prvom poluvremenu i nerešeno ili   pobeda gosta na kraju utakmice
   
  Kon.ishod &GG/NG
1&IGG Pobeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom   poluvremenu
X&IGG Nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu
2&IGG Pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u prvom   poluvremenu
1&ING Pobeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
X&ING Nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu
2&ING Pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
1&IIGG Pobeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
X&IIGG Nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
2&IIGG Pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom   poluvremenu
1&IING Pobeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
X&IING Nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu
2&IING Pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol u drugom   poluvremenu
   
  Poluvreme & GG/NG
I1&IGG Domaćin vodi na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   prvom poluvremenu
IX&IGG Nerešeno na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   prvom poluvremenu
I2&IGG Gost vodi na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   prvom poluvremenu
I1&ING Domaćin vodi na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   prvom poluvremenu
IX&ING Nerešeno na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u prvom   poluvremenu
I2&ING Gost vodi na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   prvom poluvremenu
I1&IIGG Domaćin vodi na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   drugom poluvremenu
IX&IIGG Nerešeno na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   drugom poluvremenu
I2&IIGG Gost vodi na poluvremenu i oba tima postižu bar po 1 gol u   drugom poluvremenu
I1&IING Domaćin vodi na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
IX&IING Nerešeno na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
I2&IING Gost vodi na poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
   
  Dupla šansa i više golova
1X&1> Pobeda domaćina ili nerešeno i više golova u prvom poluvremenu   nego u drugom
1X&1=2 Pobeda domaćina ili nerešeno i jednak broj golova u oba   poluvremena
1X&2> Pobeda domaćina ili nerešeno i više golova u drugom   poluvremenu nego u prvom
12&1> Pobeda domaćina ili pobeda gosta i više golova u prvom   poluvremenu nego u drugom
12&1=2 Pobeda domaćina ili pobeda gosta i jednak broj golova u oba   poluvremena
12&2> Pobeda domaćina ili pobeda gosta i više golova u drugom   poluvremenu nego u prvom
X2&1> Nerešeno ili pobeda gosta i više golova u prvom poluvremenu   nego u drugom
X2&1=2 Nerešeno ili pobeda gosta i jednak broj golova u oba   poluvremena
X2&2> Nerešeno ili pobeda gosta i više golova u drugom poluvremenu   nego u prvom
   
  Trodupla opklada
1&I 0&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 0&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 0&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 0&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 0&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 0&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 0&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 0&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 0&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 0-1&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 0-1&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 0-1&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 0-1&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 0-1&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 0-1&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 0-1&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 0-1&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 0-1&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 1+&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 1+&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 1+&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 1+&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 1+&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 1+&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 1+&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 1+&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 1+&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1   gol i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 0-2&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 0-2&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 0-2&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 0-2&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 0-2&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 0-2&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 0-2&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 0-2&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 0-2&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje   od 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 2+ &II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 2+ &II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 2+ &II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 2+ &II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 2+ &II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 2+ &II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 2+ &II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 2+ &II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 2+ &II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 1-2&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 1-2&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 1-2&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 1-2&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 1-2&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 1-2&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 1-2&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 1-2&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 1-2&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 1-3&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 1-3&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 1-3&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 1-3&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 1-3&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 1-3&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 1-3&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 1-3&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 1-3&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1   do 3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 2-3&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 2-3&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 2-3&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 2-3&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 2-3&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 2-3&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 2-3&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 2-3&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 2-3&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
1&I 3+&II 0-1 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
1&I 3+&II 1+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
1&I 3+&II 1-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
1&I 3+&II 0-2 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
1&I 3+&II 2+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
1&I 3+&II 0-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
1&I 3+&II 3+ Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
1&I 3+&II 1-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
1&I 3+&II 2-3 Pobeda domaćina i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
   
  Trodupla opklada
2&I 0&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 0&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 0&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 0&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 0&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 0&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 0&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 0&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 0&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu neće biti postignut gol i u   drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 0-1&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 0-1&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 0-1&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 0-1&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 0-1&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 0-1&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 0-1&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 0-1&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 0-1&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   2 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 1+&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 1+&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 1+&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 1+&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 1+&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 1+&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 1+&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 1+&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 1+&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol   i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 0-2&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 0-2&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 0-2&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 0-2&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 0-2&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 0-2&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 0-2&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 0-2&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 0-2&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto manje od   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 2+ &II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 2+ &II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 2+ &II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 2+ &II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 2+ &II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 2+ &II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 2+ &II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 2+ &II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 2+ &II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 1-2&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 1-2&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 1-2&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 1-2&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 1-2&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 1-2&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 1-2&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 1-2&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 1-2&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 1-3&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 1-3&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 1-3&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 1-3&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 1-3&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 1-3&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 1-3&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 1-3&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 1-3&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do   3 gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 2-3&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 2-3&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 2-3&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 2-3&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 2-3&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 2-3&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 2-3&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 2-3&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 2-3&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
2&I 3+&II 0-1 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 2 gola
2&I 3+&II 1+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut bar 1 gol
2&I 3+&II 1-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola
2&I 3+&II 0-2 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 3 gola
2&I 3+&II 2+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
2&I 3+&II 0-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto manje od 4 gola
2&I 3+&II 3+ Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto bar 3 gola
2&I 3+&II 1-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola
2&I 3+&II 2-3 Pobeda gosta i u prvom poluvremenu će biti postignuto bar 3   gola i u drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola
   
  Dupla sigurica
1 ili 2+ Pobeda domaćina ili će bar 2 gola biti postignuto na utakmici
X ili 2+ Nerešeno ili će bar 2 gola biti postignuto na utakmici
2 ili 2+ Pobeda gosta ili će 2 dva gola biti postignuto na utakmici
1 illi 3+ Pobeda domaćina ili će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
X ili 3+ Nerešeno ili će bar 3 gola biti postingnuto na utakmici
2 ili 3+ Pobeda gosta ili će bar 3 gola biti postignuto na utakmici
1 ili 4+ Pobeda domaćina ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
X ili 4+ Nerešeno ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
2 ili 4+ Pobeda gosta ili će bar 4 gola biti postignuto na utakmici
1 ili GG Pobeda domaćina ili oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
X ili GG Nerešeno ili oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
2 ili GG Pobeda gosta ili oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici
1 ili I 2+ Pobeda domaćina ili će bar 2 gola biti postignuto u prvom   poluvremenu
X ili I 2+ Nerešeno ili će bar 2 gola biti postignuto u prvom poluvremenu
2 ili I 2+ Pobeda gosta ili će bar 2 gola biti postignuto u prvom   poluvremenu
1 ili II 2+ Pobeda domaćina ili će bar 2 gola biti postignuto u drugom   poluvremenu
X ili II 2+ Nerešeno ili će bar 2 gola biti postignuto u drugom   poluvremenu
2 ili II 2+ Pobeda gosta ili će bar 2 gola biti postignuto u drugom   poluvremenu
GG ili 3+ Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici ili će bar 3 gola   biti postignuto na utakmici
GG ili 4+ Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici ili će bar 4 gola   biti postignuto na utakmici
IGG ili IIGG Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu ili oba tima   postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu
D3+ ili G3+ Domaćin postiže bar 3 gola na utakmici ili gost postiže bar 3   gola na utakmici
I2+ ili 4+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola ili će bar 4   gola biti postignuto na utakmici
I2+ ili II2+ U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola ili će u   drugom poluvremenu će biti postignuto bar 2 gola
   
  Trostruka sigurica
1-1 1> 5+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje ili više golova u prvom   poluvremenu nego u drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
1-1 2> 5+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje ili više golova u   drugom poluvremenu nego u prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na   utakmici
1-1 1=2 5+ Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje ili jednak broj golova   u oba poluvremena ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 1> 5+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje ili više golova u prvom   poluvremenu nego u drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 2> 5+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje ili više golova u drugom   poluvremenu nego u prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
2-2 1=2 5+ Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje ili jednak broj golova u   oba poluvremena ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-1 1> 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin ili više golova u   prvom poluvremenu nego u drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na   utakmici
X-1 2> 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin ili više golova u   drugom poluvremenu nego u prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na   utakmici
X-1 1=2 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin ili jednak broj   golova u oba poluvremena ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
X-2 1> 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost ili više golova u   prvom poluvremenu nego u drugom ili će bar 5 golova biti postignuto na   utakmici
X-2 2> 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost ili više golova u   drugom poluvremenu nego u prvom ili će bar 5 golova biti postignuto na   utakmici
X-2 1=2 5+ Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost ili jednak broj golova   u oba poluvremena ili će bar 5 golova biti postignuto na utakmici
   
  Ukupno faulova
više od zadate granice Na utakmici će biti dosuđeno više faulova od zadate granice
manje od zadate granice Na utakmici će biti dosuđeno manje faulova od zadate granice
   
  Ukupno ofsajda
više od zadate granice Na utakmici će biti dosuđeno više ofsajda od zadate granice
manje od zadate granice Na utakmici će biti dosuđeno manje ofsajda od zadate granice
   
  Prvi strelac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
X igrač X Igrač će postići prvi gol na meču
   
  X strelac na meču
Nema gola Na utakmici neće biti postignut X gol
igrač Određeni strelac postiže X gol
   
  Poslednji strelac
Nema gola Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići poslednji gol na meču
   
  Strelac bilo kada
Nema gola Na utakmici neće biti postignut nijedan gol
igrač Određeni strelac će postići najmanje 1 gol na meču u bilo kom   trenutku
   
  Korneri 3 načina
više od zadate granice Na utakmici će biti postignuto više kornera od zadate granice
tačno u odnosu na zadatu   granicu Na utakmici će biti postignuto tačno onoliko kornera koliko   iznosi zadata granica
manje od zadate granice Na utakmici će biti postignuto manje kornera od zadate granice
   
  Korneri 1X2
1 Domaćin će imati više izvedenih kornera od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će imati jedak broj izvedenih kornera na   utakmici
2 Gost će imati više izvedenih kornera od domaćina na utakmici
   
  Poslednji korner
1 Poslednji korner na utakmici izvodi domaćin
X Na utakmici neće biti izveden nijedan korner
2 Poslednji korner na utakmici izvodi gost
   
  Korneri Hendikep
1 Domaćin će imati više izvedenih kornera od gosta na utakmici   uz uračunat hendikep kornera na meču
2 Gost će imati više izvedenih kornera od domaćina na utakmici   uz uračunat hendikep kornera na meču
   
  Hendikep kornera
H1 Domaćin će imati više izvedenih kornera od gosta na utakmici   uz uračunat hendikep kornera na meču
HX Oba tima izvode isti broj kornera sa uračunatim hendikepom   kornera na meču
H2 Gost će imati više izvedenih kornera od domaćina na utakmici   uz uračunat hendikep kornera na meču
   
  Ukupno kornera
više od zadate granice Na utakmici će biti izvedeno više kornera od zadate granice
manje od zadate granice Na utakmici će biti izvedeno manje kornera od zadate granice
   
  Korneri - opseg
0-8 Na utakmici će biti izvedeno manje od 9 kornera
9-11 Na utakmici će biti izvedeno od 9 do 11 kornera
12+ Na utakmici će biti izvedeno bar 12 kornera
   
  Domaćin korneri - opseg
0-2 Domaćin će izvesti manje od 3 kornera na utakmici
3-4 Domaćin će izvesti 3 ili 4 kornera na utakmici
5-6 Domaćin će izvesti 5 ili 6 kornera na utakmici
7+ Domaćin će izvesti bar 7 kornera na utakmici
   
  Gost korneri - opseg
0-2 Gost će izvesti manje od 3 kornera na utakmici
3-4 Gost će izvesti 3 ili 4 kornera na utakmici
5-6 Gost će izvesti 5 ili 6 kornera na utakmici
7+ Gost će izvesti bar 7 kornera na utakmici
   
  Par/Nepar korneri
Nepar Neparan broj kornera na utakmici
Par Paran broj kornera na utakmici ili 0:0 u kornerima
   
  I pol. - korneri 1X2
1 Domaćin će imati više izvedenih kornera od gosta u prvom   poluvremenu
X Domaćin i gost će imati jedak broj izvedenih kornera u prvom   poluvremenu
2 Gost će imati više izvedenih kornera od domaćina u prvom   poluvremenu
   
  I pol.-korner broj X
1 X korner u prvom poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu neće biti izveden X korner
2 X korner u prvom poluvremenu izvodi gost
   
  Prvo poluvreme- poslednji korner
1 Poslednji korner u prvom poluvremenu izvodi domaćin
X U prvom poluvremenu neće biti izveden nijedan korner
2 Poslednji korner u prvom poluvremenu izvodi gost
   
  I pol. - hendikep kornera
1 Domaćin će imati više izvedenih kornera od gosta u prvom   poluvremenu uz uračunat hendikep kornera na meču
2 Gost će imati više izvedenih kornera od domaćina u prvom   poluvremenu uz uračunat hendikep kornera na meču
   
  I pol. - Ukupno kornera
više od zadate granice U prvom poluvremenu će biti izvedeno više kornera od zadate   granice
manje od zadate granice U prvom poluvremenu će biti izvedeno manje kornera od zadate   granice
   
  I pol.-domaćin tačno kornera
0-1 Domaćin će izvesti manje od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Domaćin će izvesti tačno 2 kornera u prvom poluvremenu
3 Domaćin će izvesti tačno 3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Domaćin će izvesti bar 4 kornera u prvom poluvremenu
   
  I pol.-gost tačno kornera
0-1 Gost će izvesti manje od 2 kornera u prvom poluvremenu
2 Gost će izvesti tačno 2 kornera u prvom poluvremenu
3 Gost će izvesti tačno 3 kornera u prvom poluvremenu
4+ Gost će izvesti bar 4 kornera u prvom poluvremenu
   
  I pol. - opseg kornera
0-4 U prvom poluvremenu će biti izvedeno manje od 5 kornera
5-6 U prvom poluvremenu će biti izvedeno 5 ili 6 kornera
7+ U prvom poluvremenu će biti izvedeno bar 7 kornera
   
  I pol. -par/nepar kornera
nepar Neparan broj kornera u prvom poluvremenu
par Paran broj kornera u prvom poluvremenu ili 0:0 u kornerima
   
  Domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti više kornera od zadate granice na utakmici
manje Domaćin će izvesti manje kornera od zadate granice na utakmici
   
  Gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više kornera od zadate granice na utakmici
manje Gost će izvesti manje kornera od zadate granice na utakmici
   
  I pol. - domaćin ukupno kornera
više Domaćin će izvesti više kornera od zadate granice u prvom   poluvremenu
manje Domaćin će izvesti manje kornera od zadate granice u prvom   poluvremenu
   
  I pol. - gost ukupno kornera
više Gost će izvesti više kornera od zadate granice u prvom   poluvremenu
manje Gost će izvesti manje kornera od zadate granice u prvom   poluvremenu
   
  Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi X korner
X Nema X kornera
2 Gost prvi izvodi X korner
   
  I pol. Trka do X kornera
1 Domaćin prvi izvodi X korner u prvom poluvremenu
X Nema X kornera u prvom poluvremenu
2 Gost prvi izvodi X korner u prvom poluvremenu
   
  Korner broj X
1 Domaćin izvodi X korner
X Nema X kornera
2 Gost izvodi X korner
   
  5, 10, 15 minuta - korneri 1X2 od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
1 Domaćin će imati više izvedenih kornera u naznačenom intervalu
X Isti broj izvedenih kornera i domaćin i gost u naznačenom   intervalu
2 Gost će imati više izvedenih kornera u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - ukupno kornera od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
Manje Manje kornera od zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više kornera od zadate granice u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - korneri hendikep od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
H1 Domaćin će imati više izvedenih kornera sa uračunatim   hendikepom u naznačenom intervalu
H2 Gost će imati više izvedenih kornera sa uračunatim hendikepom   u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - X korner od X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
1 Domaćin izvodi X korner u naznačenom intervalu
2 Gost izvodi X korner u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - Domaćin ukupno kornera od X do Y (X,Y=   označen vremenski period)
Manje Domaćin izvodi manje kornera od navedene granice u naznačenom   intervalu
Više Domaćin izvodi više kornera od navedene granice u naznačenom   intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - Gost ukupno kornera od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
Manje Gost izvodi manje kornera od navedene granice u naznačenom   intervalu
Više Gost izvodi više kornera od navedene granice u naznačenom   intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - par/nepar korneri od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
Nepar Neparan broj kornera u naznačenom intervalu
Par Paran broj kornera u naznačenom intervalu
   
  Kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više dobijenih kartona od gosta na utakmici
X Domaćin i gost će imati jednak broj dobijenih kartona na   utakmici
2 Gost će imati više dobijenih kartona od domaćina na utakmici
   
  Hendikep kartoni
H1 Domaćin će imati više dobijenih kartona od gosta na utakmici   uz uračunat hendikep kartona na meču
H2 Gost će imati više dobijenih kartona od domaćina na utakmici   uz uračunat hendikep kartona na meču
   
  Direktan crveni karton
da Na utakmici igrač dobija direktan crveni karton
ne Na utakmici neće biti dodeljen direktan crveni karton igraču
   
  Igrač da dobije karton
X igrač X Igrač će dobiti karton u toku utakmice
   
  Prvi karton
1 Prvi karton na utakmici dobija igrač iz domaćeg tima
X Na utakmici neće biti dodeljen nijedan karton
2 Prvi karton na utakmici dobija igrač iz gostujućeg tima
   
  Ukupno kartona
više od zadate granice Na utakmici će biti dodeljeno više kartona od zadate granice
manje od zadate granice Na utakmici će biti dodeljeno manje kartona od zadate granice
   
  Tačno kartona
0-3 Na utakmici će biti dodeljeno će biti dodeljeno manje od 4   kartona
4 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 4 kartona
5 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 5 kartona
6 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 6 kartona
7 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 7 kartona
8 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 8 kartona
9 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 9 kartona
10 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 10 kartona
11 Na utakmici će biti dodeljeno tačno 11 kartona
12+ Na utakmici će biti dodeljeno bar 12 kartona
   
  Domaćin tačno kartona
0-1 Domaćin će dobiti manje od 2 kartona na utakmici
2 Domaćin će dobiti tačno 2 kartona na utakmici
3 Domaćin će dobiti tačno 3 kartona na utakmici
4+ Domaćin će dobiti bar 4 kartona na utakmici
   
  Gost tačno kartona
0-1 Gost će dobiti manje od 2 kartona na utakmici
2 Gost će dobiti tačno 2 kartona na utakmici
3 Gost će dobiti tačno 3 kartona na utakmici
4+ Gost će dobiti bar 4 kartona na utakmici
   
  I pol.- kartoni 1X2
1 Domaćin će imati više dobijenih kartona od gosta u prvom   poluvremenu
X Domaćin i gost će imati jednak broj dobijenih kartona u prvom   poluvremenu
2 Gost će imati više dobijenih kartona od domaćina u prvom   poluvremenu
   
  I pol. -1 karton
1 Domaćin dobija prvi karton u prvom poluvremenu
X U prvom poluvremenu neće biti dodeljen nijedan karton
2 Gost dobija prvi karton u prvom poluvremenu
   
  I pol.-ukupno kartona
više od zadate granice U prvom poluvremenu će biti dodeljeno više kartona od zadate   granice
manje od zadate granice U prvom poluvremenu će biti dodeljeno manje kartona od zadate   granice
   
  I pol.- tačno kartona
0 U prvom poluvremenu neće biti dodeljen nijedan karton
1 U prvom poluvremenu će biti dodeljen tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu će biti dodeljeno tačno 2 kartona
3 U prvom poluvremenu će biti dodeljeno tačno 3 kartona
4 U prvom poluvremenu će biti dodeljeno tačno 4 kartona
5 U prvom poluvremenu će biti dodeljeno tačno 5 kartona
6+ U prvom poluvremenu će biti dodeljeno bar 6 kartona
   
  I pol. - Domaćin tačno kartona
0 U prvom poluvremenu domaćin neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu domaćin će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu domaćin će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu domaćin će dobiti bar 3 kartona
   
  I pol. - Gost tačno kartona
0 U prvom poluvremenu gost neće biti dobiti nijedan karton
1 U prvom poluvremenu gost će dobiti tačno 1 karton
2 U prvom poluvremenu gost će dobiti tačno 2 kartona
3+ U prvom poluvremenu gost će dobiti bar 3 kartona
   
  Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti više kartona od zadate granice
manje Domaćin će dobiti manje kartona od zadate granice
   
  Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više kartona od zadate granice
manje Gost će dobiti manje kartona od zadate granice
   
  I pol. Domaćin ukupno kartona
više Domaćin će dobiti više kartona od zadate granice u prvom   poluvremenu
manje Domaćin će dobiti manje kartona od zadate granice u prvom   poluvremenu
   
  I pol. Gost ukupno kartona
više Gost će dobiti više kartona od zadate granice u prvom   poluvremenu
manje Gost će dobiti manje kartona od zadate granice u prvom   poluvremenu
   
  Isključenje
da Na utakmici će biti isključenje igrača
ne Na utakmici neće biti isključenje igrača
   
  Domaćin isključenje
da Na utakmici će biti isključenje igrača iz domaće ekipe
ne Na utakmici neće biti isključenje igrača iz domaće ekipe
   
  Gost isključenje
da Na utakmici će biti isključenje igrača iz gostujuće ekipe
ne Na utakmici neće biti isključenje igrača iz gostujuće ekipe
   
  I Pol.- isključenje
da U prvom poluvremenu će biti isključenje igrača
ne U prvom poluvremenu neće biti isključenje igrača
   
  Zero bet
1 Pobeda domaćina u preostalom delu meča
X Nerešen rezultat u preostalom delu meča
2 Pobeda gosta u preostalom delu meča
   
  Daje X gol
1 Domaćin postiže X gol
X Nema X gola
2 Gost postiže X gol
   
  X Način pogotka
Šut iz igre X gol će biti postignut šutom iz igre
Glavom X gol će biti postignut glavom
Autogol X gol će biti autogol
Penal X gol će biti postignut iz penala
Slobodan udarac X gol će biti postignut direktno iz slobodnog udarca
X Nema X gola
   
  Zerobet I poluvreme
1 Pobeda domaćina u preostalom delu prvog poluvremena
X Nerešen rezultat u preostalom delu prvog poluvremena
2 Pobeda gosta u preostalom delu prvog poluvremena
   
  Igrač daje 2+ gola
X igrač X igrač daje bar 2 gola na meču
   
  Igrač daje 3+ gola
X igrač X igrač daje bar 3 gola na meču
   
  Produžeci
da Na utakmici će se igrati produžeci
ne Na utakmici neće biti produžetka
   
  Produžeci - ukupno golova
OT Više Više golova u produžecima od zadate granice
OT Manje Manje golova u produžecima od zadate granice
   
  Produžeci - hendikep
OT H1 Pobeda domaćina u produžecima sa uračunatim hendikepom
OT H2 Pobeda gosta u produžecima sa uračunatim hendikepom
   
  Produžeci - tačan rezultat
0:0 Produžetak se završava rezultatom 0:0
1:1 Produžetak se završava rezultatom 1:1
2:2 Produžetak se završava rezultatom 2:2
1:0 Produžetak se završava rezultatom 1:0
2:0 Produžetak se završava rezultatom 2:0
2:1 Produžetak se završava rezultatom 2:1
0:1 Produžetak se završava rezultatom 0:1
0:2 Produžetak se završava rezultatom 0:2
1:2 Produžetak se završava rezultatom 1:2
ostalo Produžetak se završava drugim rezultatom koji nije u ponudi u   okviru igre "Produžeci - tačan rezultat"
   
  Produžeci - ukupno golova
više U produžetku će biti postignuto više golova od zadate granice
manje U produžetku će biti postignuto manje golova od zadate granice
   
  Produžeci - 1 Gol
1 Domaćin prvi postiže gol u produžetku
X U produžetku neće biti postignut nijedan gol
2 Gost prvi postiže gol u produžetku
   
  Koji tim će izvesti početni udarac
1 Početni udarac izvodi domaćin
2 Početni udarac izvodi gost
   
  Produžeci - 1X2
1 Pobeda domaćina u produžecima
X Nerešen rezultat produžetaka
2 Pobeda gosta u produžecima
   
  Ishod prvog produžetka - 1X2
1 Pobeda domaćina u prvom produžetku
X Nerešen rezultat u prvom produžetku
2 Pobeda gosta u prvom produžetku
   
  Produžeci - koji tim pobeđuje ostatak meča
1 Pobeda domaćina u preostalom delu produžetka
X Nerešen rezultat u preostalom delu produžetka
2 Pobeda gosta u preostalom delu meča produžetka
   
  Hendikep prvog produžetka
H1 Pobeda domaćina u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
H2 Pobeda gost u prvom produžetku sa uračunatim hendikepom
   
  X gol u produžetku
OT 1 Domaćin postiže X gol u produžecima
OT X Nema X gola u produžecima
OT 2 Gost postiže X gol u produžecima
   
  Penali - pobednik
1 Pobeda domaćina posle penala
2 Pobeda gosta posle penala
   
  Penali - ukupno golova
više Više golova od zadate granice na penalima
manje Manje golova od zadate granice na penalima
   
  Penali - Pobednička margina
Domaćin sa 1 golom Domaćin pobeđuje posle penala sa jednim golom razlike
Domaćin sa 2 gola Domaćin pobeđuje posle penala sa dva gola razlike
Domaćin sa 3 i više golova Domaćin pobeđuje posle penala sa tri i više golova razlike
Gost sa 1 golom Gost pobeđuje posle penala sa jednim golom razlike
Gost sa 2 gola Gost pobeđuje posle penala sa dva gola razlike
Gost sa 3 i više golova Gost pobeđuje sa tri i više golova razlike
   
  Penali - tačan rezultat
0:1 Penal serija se završava rezultatom 0:1
0:2 Penal serija se završava rezultatom 0:2
0:3 Penal serija se završava rezultatom 0:3
1:0 Penal serija se završava rezultatom 1:0
1:2 Penal serija se završava rezultatom 1:2
1:3 Penal serija se završava rezultatom 1:3
1:4 Penal serija se završava rezultatom 1:4
2:0 Penal serija se završava rezultatom 2:0
2:1 Penal serija se završava rezultatom 2:1
2:3 Penal serija se završava rezultatom 2:3
2:4 Penal serija se završava rezultatom 2:4
3:0 Penal serija se završava rezultatom 3:0
3:1 Penal serija se završava rezultatom 3:1
3:2 Penal serija se završava rezultatom 3:2
3:4 Penal serija se završava rezultatom 3:4
3:5 Penal serija se završava rezultatom 3:5
1:3 Penal serija se završava rezultatom 1:3
4:1 Penal serija se završava rezultatom 4:1
4:2 Penal serija se završava rezultatom 4:2
4:5 Penal serija se završava rezultatom 4:5
5:3 Penal serija se završava rezultatom 5:3
5:4 Penal serija se završava rezultatom 5:4
ostalo Penal serija se završava drugim rezultatom koji nije u ponudi   u okviru igre "Penali - tačan rezultat"
   
  Penali - par/nepar
Nepar Neparan broj golova na penalima
Par Paran broj golova na penalima
   
  Penali - tačno golova
0-4 U penal seriji će biti postignuto manje od 5 golova
5 U penal seriji će biti postignuto tačno 5 golova
6 U penal seriji će biti postignuto tačno 6 golova
7 U penal seriji će biti postignuto tačno 7 golova
8 U penal seriji će biti postignuto tačno 8 golova
9 U penal seriji će biti postignuto tačno 9 golova
10+ U penal seriji će biti postignuto bar 10 golova
   
  Domaćin golova u penal seriji
Manje Domaćin postiže manje golova u penal seriji od navedene   granice
Više Domaćin postiže više golova na penalima od navedene granice
   
  Gost golova u penal seriji
Manje Gost postiže manje golova u penal seriji od navedene granice
Više Gost postiže više golova u penal seriji od navedene granice
   
  Penal serija - domaćin nepar/par
Nepar Domaćin postiže neparan broj golova u penal seriji
Par Domaćin postiže paran broj golova u penal seriji
   
  Penal serija - gost nepar/par
Nepar Gost postiže neparan broj golova u penal seriji
Par Gost postiže paran broj golova u penal seriji
   
  To qualify (Ide dalje)
1 Domaćin ide dalje
2 Gost ide dalje
   
  Način pobede
1 u regularnom tolu Domaćin pobeđuje u regularnom toku meča
2 u regularnom toku Gost pobeđuje u regularnom toku meča
1 na produžetke Domaćin pobeđuje posle produžetaka
2 na produžetke Gost pobeđuje posle produžetaka
1 posle penal serije Domaćin pobeđuje posle izvođenja penal serije
2 posle penal serije Gost pobeđuje posle izvođenja penal serije
   
  II pol. ishod I oba tima daju gol
II1&IIGG Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu i bar po jedan gol u   drugom poluvremenu
II1&IING Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne   postiže gol u drugom poluvremenu
IIX&IIGG Nerešeno u drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom   poluvremenu
IIX&IING Nerešeno u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   drugom poluvremenu
II2&IIGG Gost pobeđuje u drugom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom   poluvremenu
II2&IING Gost pobeđuje u drugom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže   gol u drugom poluvremenu
   
  I pol. Ishod I oba tima daju gol
I1 & IGG Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u   prvom poluvremenu
I1 & ING Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne   postiže gol u prvom poluvremenu
IX & IGG Nerešeno u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u prvom   poluvremenu
IX & ING Nerešeno u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u   prvom poluvremenu
I2 & IGG Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u prvom   poluvremenu
I2 & ING Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže   gol u prvom poluvremenu
   
  X strelac na meču
igrač Određeni strelac postiže X gol
nema gola Na meču neće biti postignut nijedan gol
   
  Osvaja trofej
1 Domaćin osvaja trofej
2 Gost osvaja trofej
   
  5, 10, 15 minuta - 1X2 od X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
1 Pobeda domaćina u naznačenom intervalu
X Nerešen rezultat u naznačenom intervalu
2 Pobeda gosta u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - ukupno golova od X do Y (X,Y= označen   vremenski period)
Manje Manje golova od zadate granice u naznačenom intervalu
Više Više golova od zadate granice u naznačenom intervalu
   
  5, 10, 15 minuta - X gol od X do Y (X,Y= označen vremenski   period)
1 Domaćin postiže X gol u naznačenom intervalu
X Nema X gola u naznačenom intervalu
2 Gost postiže X gol u naznačenom intervalu
   
  No bet
No 1 goal Neće biti postignut tačno 1 gol na meču
No 2 goal Neće biti postignuto tačno 2 gola na meču
No 3 goal Neće biti postignuto tačno 3 gola na meču
No 4 goal Neće biti postignuto tačno 4 gola na meču
No I 1 goal Neće biti postignut tačno 1 gol u I poluvremenu
No I 2 goal Neće biti postignuta tačno 2 gola u I poluvremenu
No II 1 goal Neće biti postignut tačno 1 gol u II poluvremenu
No II 2 goal Neće biti postignuto tačno 2 gola u II poluvremenu
No Home 1 goal Domaćin neće postići tačno 1 gol na meču
No Home 2 goal Domaćin neće postići tačno 2 gola na meču
No Home 3 goal Domaćin neće postići tačno 3 gola na meču
No Away 1 goal Gost neće postići tačno 1 gol na meču
No Away 2 goal Gost neće postići tačno 2 gola na meču
No Away 3 goal Gost neće postići tačno 3 gola na meču
No 1&2+  
No 2&2+  
   
DOUBLE BET  
1 & H3+ Domaćin pobeđuje na meči I postiže bar 3 gola na meču
2 & H3+ Gost pobeđuje na meči I postiže bar 3 gola na meču