Home
LIVE DEALER
Sic Bo - Pravila igre

Sic Bo - Pravila igre

Igra sa 3 kocke u kojoj igrač ulaže opkladu na brojeve koji će pasti izbacivanjem kocki ispod staklenog 'zvona' od strane krupijea.

Igrač se može kladiti na zbir bačenih kocki, na pogođen jedan, dva ili sva tri broja na kockama.

Sve opcije bačenih kocki imaju svoju kvotu.

Opklada se polaže tako što igrač željenu vrednost žetona postavlja na polje sa mogućnostima bačenih kocki, odnosno kvotom za svaku od mogućnosti.

U svakom trenutku, igrač ima pregled statistike i istorije bačenih kocki, koja se nalazi sa leve i desne strane u odnosu na krupijea.