Home
LIVE DEALER
Roulette - Pravila igre

Roulette - Pravila igre

Rulet je igra u kojoj bačena loptica od strane krupijea pada u brojeve od 0, koja je zelene boje, do 36 naizmenično crvene i crne boje, na okruglom cilindru.

Igrač može položiti opkladu na svaki broj pojedinačno, ali i na sektore brojeva, parne/neparne, crvene/crne, manje/veće brojeve.

Kada je vreme za opklade otvoreno, tj.kada počne odbrojavanje, igrač može:

-ponoviti opkladu na 'Rebet';

-vratiti korak unazad biranu opkladu na 'Undo';

-obrisati opklade na 'Clear'.

Svoje opklade igrač može snimiti tako što će najpre postaviti opkladu, a potom kliknuti na 'Save layout' i postaviti određenu poziciju opklade.

'Autoplay' opcija služi da igrač ponavlja jednu istu opkladu određeni broj puta.

Osnovne informacije o krupijeu, bet limitima, statistici i istoriji nalaze se sa leve i desne strane ekrana.

-Loptica mora biti bačena u smeru suprotnom od rotacije cilindra sa brojevima;

-Loptica mora okrenuti minimum 4 kruga tokom rotacije;

-Loptica se mora rotirati;

-Nijedan strani predmet ne sme se nalaziti unutar cilindra.
U suprotnom, opklada je nevažeća.