Home
POKER
Kako funkcioniše rejkbek sistem?

Kako funkcioniše rejkbek sistem?

Kako funkcioniše rejkbek sistem?

U poker sistemu postoje dve vrste poena koji se odražavaju na sticanje rejka (rake):

1.Status points- nisu direktno upotrebljivi od strane igrača; igrači ne mogu direktno da vide Status poene, već mogu da vide koliko Status poena im je potrebno za napredovanje u VIP nivou.

Igrači akumuliraju Status poene generišući rejk (rake) kada igraju na keš stolovima ili plaćaju naknadu za učešće na turnirima. Ne postoji drugi način za sticanje Status poena. Status poeni ne ističu.

Za Statusne poene- za 1€ rejka koji igrač otkupi, dobija 10 STATUS poena (kao što možete videti na slici ispod)

Igrač može da vidi koliko ukupno Status poena treba da dostigne mesečno (svakog meseca se samo snižavanja u VIP nivou dešavaju, ukoliko igrač nije dosegao traženi broj Status poena, jednom mesečno, 1. datuma u mesecu). Napredovanje u VIP nivou se dešava sve vreme u realnom vremenu.

Postoji 5 vrsta VIP nivoa:

1. Bronzani (Bronze)

2.Srebrni (Silver)

3.Zlatni (Gold)

4.Dijamant (Diamond)

5.Elitni (Elite).

Na početku meseca igrač će prvo videti koliko bodova treba da osvoji tog meseca, da ne bi bio spušten na niži nivo. Tek kada igrač osvoji potrebne poene (zadrži poene) poruka će se promeniti na to koliko još poena igrač treba da nadogradi.

Igrač dostiže VIP nivoe sakupljanjem Status poena:

Npr. ako igrač dosegne Srebrni nivo (501 poen) i želi da ostane na tom nivou, treba da sakupi istu količinu poena sledećeg meseca. Ako želi da stigne do Zlatnog nivoa, treba da sakupi 1501 poen od prvog datuma u mesecu. Igrač to čini generisanjem rejka (rake) na keš i turnirskim stolovima a sistem automatski obrađuje njegov broj sakupljenih poena. Broj poena za svaki VIP nivo možete videti na slici ispod:

2.Award points- igrači akumuliraju Award poene generišući rejk (rake) kada igraju na keš stolovima ili plaćaju naknadu za učešće na turnirima.

Award poeni ističu, nakon 12 meseci, bez obzira na to da li su akumulirani ili dobijeni iz drugih izvora, i zatim počinju od 0.

Award poeni mogu da se zamene za keš (dobija se 1€ za 100 Award poena), kao što možete videti na slici ispod:

Kako igrač napreduje u VIP nivou njegov broj Award poena za 1€ oslobođenog rejka (rake) se povećava: