Home
UPLATA
Uplata karticama - uplata depozita i politika privatnosti

Uplata karticama - uplata depozita i politika privatnosti

U ime Meridian Tech d.o.o obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Meridian Tech d.o.o  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Opšte odredbe


Opštim uslovima uplate putem interneta pomoću platnih karica na nalog učesnika u klađenju (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima učesnik u klađenju (u daljem tekstu: Korisnik) može preko interneta izvršiti uplatu na svoj internet nalog otvoren na internet stranici kompanije “Meridian Tech” d.o.o. (u daljem tekstu: Meridian) putem platnih kartica.


Iznos uplate


Uplata na internet nalog realizuje se isključivo u valuti Republike Srbije, odnosno u dinarima (RSD).

Korisnik može izvršiti uplatu sredstava na svoj nalog putem platnih kartica I to VISA, DINA, MasterCard i Maestro karticama. Vlasnik kartice kojom se vrši uplata sredstava na nalog mora biti vlasnik internet naloga. Kada se izvrši uplata sredstava putem platne kartice novac je na internet nalogu odmah dostupan. Pre nego što Korisnik zatraži prvu isplatu sredstava, neophodno je da verifikuje svoj nalog slanjem identifikacionih dokumenata
U slučaju povlačenja celokupnog iznosa odmah nakon uplate, Kompanija zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini do 10 odsto od iznosa uplate.


Konverzija valuta

Sva plaćanja se vrše isključivo u domaćoj valuti - dinar (RSD). Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarimа biće konvertovan u vаlutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kаrtice. Zbog navedenih konverzija moguća su izvesna odstupanja od originalnog iznosa transakcije.


Reklamacije

Sve reklamacije za izvršenu uplatu na internet nalog, Korisnik može uputiti:

  • Pozivom Call Centra 0800 333 440 (Besplatna linija)
  • Viber KLIKOM OVDE ili putem QR koda: 
  • Live Chat (u daljem tekstu: Korisnički servis)

Neprihvaćene uplate

Ukoliko dođe do problema prilikom uplate sredstava na internet nalog, zamolićemo Vas da kontaktirate svoju banku, u čijem je vlasništvu kartica. Banka može odbiti transakciju iz nekog od navedenih razloga:

  • Pogrešan datum validnosti kartice
  • Pogrešan broj kartice
  • Pogrešan CSC/CVV (poslednje tri cifre na kartici)
  • Nedovoljno sredstava na kartici
  • Istekla kartica

Ograničenja odgovornosti


Meridian nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom plaćanja karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Ni jednog trenutka Kompanija nema pristupa podacima sa Vaše platne kartice.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
Povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.


Zaštita i prikupljanje ličnih podataka korisnika i njihovo korišćenje

Kompanija se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših Korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Primena Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, primenjuju se “Pravila igre za klađenje preko sredstava elektronske komunikacije”.
Izvršenjem transakcije smatraće se da je korisnik upoznat sa Opštim uslovima uplate, prihvata ih i u potpunosti se slaže sa njima.