Home
UPLATA
Uplata depozita putem A vaučera

Uplata depozita putem A vaučera

KAKO DA UPLATIŠ DEPOZIT PUTEM A VAUČERA


Uplata putem A vaučera

Kako biste mogli da uplatite depozit putem personalizovanog A vaučera potrebno je da:

1. Pronađite najbližu lokaciju sa spiska - OVDE
2. Zaposlenom na lokaciji kažete broj vašeg personalnog A Vaučera koji se sastoji iz dva dela – šifre 02 i vašeg Meridian ID broja (npr. 021345678). Zaposlenom govorite ceo broj.

3. Uplatite željeni iznos.
4. Proverite da li je transakcija uspešno izvršena.

 

Minimalna uplata putem A vaučera je 200 RSD.
Maksimalna uplata je 150.000 RSD.
Isplata se vrši u kladionici ili putem banke/pošte.