Na koji način mogu da isplatim novac sa internet naloga?


Da biste uspešno izvršili isplatu dobitka sa Vašeg naloga, potrebno je da je nalog prethodno verifikovan.
Pravilo je da se uplata i isplata realizuju istim putem. Način na koji možete isplatiti svoj dobitak zavisi od načina na koji ste izvršili uplatu depozita od koga je ostvaren dobitak.Na primer:

Ukoliko ste uplatili depozit na uplatnom mestu, dobitak  možete podići na uplatnom mestu.
Ukoliko ste uplatili depozit u banci ili pošti, na naš tekući račun, isplata ide na Vaš tekući račun.
Ukoliko ste uplatili depozit direktno sa kartice, isplata ide na Vaš tekući račun.
Ukoliko ste depozit uplatili putem Skrill-a, isplatu ostvarenog dobitka možete izvršiti putem opcije Skrill.
Ukoliko ste depozit uplatili putem iPay vaučera, isplata se realizuje na Vaš tekući račun.
Ukoliko ste depozit uplatili putem mCash-a, isplata se realizuje na Vaš tekući račun. 

-U slučaju povlačenja celokupnog depozita ili delimičnog korišćenja depozita, zadržavamo pravo da odbijemo do 10% od preostalog iznosa na ime troškova obavljene transakcije.​

-Prilikom prve isplate u kladionici, odabirom željenog isplatnog mesta automatski se opredeljujete za matičnu kladionicu i isplatu možete vršiti u okviru grada u kojem se nalazi Vaša matična kladionica. U slučaju uplate sredstava u gradu koji nije vezan za Vašu matičnu kladionicu, a nakon sasvim iskorišćenih sredstava, isplatu možete zatražiti i u svojoj matičnoj kladionici. U slučaju da uplaćena sredstva ne iskoristite u potpunosti, isplatu možete vršiti isključivo na uplatnom mestu na kojem ste i uplatili sredstva.


    Isplata primer 1.    


    Uplatili ste putem banke 10 000 dinara, na bonus račun Vam je uplaćen iznos od 1 000 dinara sa kojim ste odigrali tiket.
    Tiket je dobitan, na Vaš keš račun prebačen je iznos od na primer 42 000 dinara i trenutno stanje na Vašem računu je 52 000 dinara.
    Za isplatu putem banke možete rezervisati iznos od 42 000 dinara.    


    Isplata primer 2.    


    Uplatili ste na svoj Keš račun u kladionici 2 000 dinara i odigrali tikete ili kazino, sledeću uplatu u iznosu od 2 000 dinara izvršili ste putem e-bankinga i odigrali tikete i poslednju uplatu izvršili ste preko Skrill-a.
    Imate jedan dobitan tiket i prema vremenu uplate utvrđeno je da ste dobitak ostvarili sredstvima koja ste uplatili preko e-bankinga; u tom slučaju dobitak možete isplatiti na svoj tekući račun.