Home
ISPLATA
Da li postoji maksimalan iznos za isplatu ?

Da li postoji maksimalan iznos za isplatu ?

Maksimalna isplata na dnevnom nivou je 2,000,000 RSD a na nedeljnom nivou  je 3,000,000 RSD.