Beogradski Izbori 2018


Sledeći gradonačelnik Beograda 2018

Igrač se kladi na prvog gradonačelnika izabranog nakon prvih lokalnih izbora u Beogradu 2018. godine. 


Duel Kandidata Gradonačelnika

Igrač se kladi na prvog gradonačelnika izabranog nakon prvih lokalnih izbora u Beogradu 2018. godine. U slučaju da nijedan od dva kandidata u odabranom duelu ne postane gradonačelnik par će biti obrađen kvotom 1.


Sledeći gradski menadžer

Igrač se kladi na prvog gradskog menadžera izabranog nakon prvih lokalnih izbora u Beogradu 2018. godine. 


Broj beogradskih izbora u 2018 

Igrač pogađa koliko će biti izbora održanih u Beogradu za Skupštinu grada Beograda, u ponudi su igre 0-1 i 2+. Igra  2+  je  dobitna  ako se u toku 2018 godine održi više od jednog izbora za Skupštinu grada Beograda. Igra 0-1  je dobitna u slučaju da budu održani tačno jedni izbori za Skupštinu grada.