Home
VRSTE IGARA
LUCKY'S 6

LUCKY'S 6

PRAVILA IGRE KLAĐENJA „LUCKY`S 6”

Igra klađenja „Lucky`s 6“ se sprovodi na teritoriji Republike Srbije putem Internet stranice Priređivača www.meridianbet.rs i putem Android i IOS Meridianbet mobilnih aplikacija.

Jedno kolo igre klađenja traje tačno 5 minuta i sastoji se od najave, odbrojavanja i vizuelnog završetka, prikaza koeficijenata i generisanja brojeva i na kraju objave ishoda igre klađenja.

Ishodi igre klađenja, odnosno ishodi ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generiše generator slučajnih brojeva (RNG-Random Number Generator).

 

OPIS IGRE KLAĐENJA:

STANDARDNO KLAĐENJE:

Elektronska igra klađenja ”Lucky`s 6” je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG –Random Number Generator)

Elektronska igra klađenja igračima nudi 48 brojeva, u kojim se u jednom kolu nasumično generiše njih 35.

Igrač bira od 6 do 10 brojeva u rasponu od 1 do 48. Tokom igre klađenja od ponuđenih 48 brojeva nasumično generiše njih 35. Ukoliko se među navedenih 35 nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu uplate i koeficijenta naznačenog uz poslednji pogođen broj.

Ukoliko svi odabrani igračevi brojevi nisu među 35 tiket postaje gubitan.

 

Automatsko biranje brojeva za klađenje

Postoji mogućnost da igrač automatski, izabere 6 random brojeva. U pitanju je random kombinacija brojeva koju igrač može da ponovi u onoliko kola koliko želi.

 

Next

Klađenje na opciju Next, podrazumeva klađenje od 2 do 12 kola unapred. Izborom bilo koje opcije na tiket se postavlja napravljen izbor brojeva za narednih (koliko igrač želi) izvlačenja. U pitanju je kombinacija koja je formirana na zahtev igrača koja se ponavlja u onoliko kola koliko igrač naglasi da želi.

Praktično igrač na jednom tiketu odigrava više različitih kombinacija, a Uplata se deli na broj izabranih kombinacija. Tiket mu je dobitan ako mu je bar jedna kombinacija dobitna. Ukoliko ima više dobitnih kombinacija one se medjusbno sabiraju.

Dobitak zavisi od rednog broja pod kojim je izvučen, odnosno predstavlja iznos uplate pomnožen sa koeficijentom naznačenog uz poslednji pogođen broj.

 

SISTEMSKO KLAĐENJE:

U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 7,8,9 ili 10 brojeva, čime formiraju unapred definisane sisteme 6/7. 6/8, 6/9 ili 6/10. Za ostvarivanje dobitka igrač mora da pogodi minimum 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. U skladu sa povećanjem odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, i to na sledeći način:

Za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7

Za sistem 6/8 mogući broj kombinacija je 28

Za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84

Za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210

Moguće je izabrati maksimalno 10 brojeva od kojih je potrebno pogoditi 6, što znači da je maksimalan broj kombinacija 210 po jednom izvlačenju.

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava tako što se Ukupna Uplata podeli sa brojem kombinacijom i zatim se svaka kombinacija tretira kao posebna opklada. Sve dobitne kombinacije se međusobno sabiraju i tako se dobija Ukupan dobitak.

 

BONUS POLJA:

Postoje dva bonus polja (dva redna broja), gde se ukoliko se igračeva serija završava na njima, dodeljuje poseban bonus. Bonus polja su unapred određena, pre svakog izvlačenja.

Igrač dobija bonus ukoliko je pogodio svih 6 brojeva, a da je poslednji broj, kojim je kompletiran dobitak, na jednom od ta dva unapred određena broja.

Veliki bonus-dodeljuje se ukoliko se niz od 6 igračevih izabranih brojeva završi na broju koji je unapred izabran kao bonus broj (između pozicija 6 i 22). Ukoliko je ispunjen uslov za veliki bonus, igrač ostvaruje uvećan dobitak od 100%.

Mali bonus-dodeljuje ukoliko se niz od 6 igračevih izabranih brojeva završi na broju koji je unapred izabran kao bonus broj (između pozicija 23 i 35). Ukoliko je ispunjen uslov za mali bonus, igrač ostvaruje dobitak uvećan za 50%.

 

JACKPOT:

Svi tiketi koji na sebi sadrže Lucky 6 igru, ulaze u izbor za Jackpot.

Ukupan iznos Jackpot biće objavljen putem Internet stranice meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i IOS mobilne aplikacije.Tiket može dobiti Jackpot neposredno posle kompletiranja samog izvlačenja, tačnije posle rezultovanja samih tiketa, ukoliko je isti gubitan.

Svi dobitnici Jackpot biće objavljeni putem Internet stranice meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i IOS mobilne aplikacije.

 

SRECIJALNE VRSTE KLAĐENJA:

BOJA PRVOG BROJA

U klađenju „boja prvog broja“ igrač može da pogađa boju prvog generisanog broja u kolu. Koeficijent na ishod je sledeći:

Ako se prvi generisani broj podudara sa odabranom bojom od strane igrača, pripadajući koeficijent iznosi 8.00

 

PRVI BROJ (-24.5+)

U klađenju „Prvi broj“ igrač može da pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu biti veći ili manji od zadate granice. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.85.

 

ZBIR PRVIH BROJEVA (-122.5+)

U klađenju „Zbir prvih 5 brojeva“ igrač može da pogađa da li će zbir prvih generisanih brojeva u kolu biti manji ili veći od zadate granice 122,5 . Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.85

 

PRVI BROj PAR/NEPAR

U klađenju „Prvi broj par/nepar“, igrač mora da pogađa hoće li prvi generisani broj u kolu biti paran ili neparan. Koeficijent na oba ishoda događaja je 1.85

 

VIŠE PARNIH/NEPARNIH U PRVIH 5

U klađenju „Više Parnih/Neparnih u prvih 5” igrač pogađa da li će biti više Parnih ili Neparnih brojeva u prvih 5 brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja je 1.85.

 

BROJ IZVUČEN U PRVIH 5

U klađenju „Broj izvučen u Prvih 5“ igrač može pogađati hoće li izabrani broj biti među prvih 5 generisanih brojeva tog kola. Koeficijent na oba ishoda događaja je 8.00.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE U KLAĐENJU

Pravo učestvovanja u Elektronskoj igri klađenja ostvaruju osobe starije od 18 godina koje poseduju nalog na Internet stranici Priređivača meridianbet.rs odn. na meridianbet Android i IOS mobilnoj aplikaciji.

 

VREME I USLOVI ODUSTAJANJA OD IZVRŠENE UPLATE

Igrač mora odustati od izvršene uplate za učestvovanje u Elektronskoj igri klađenja najkasnije 5 sekundi pre početka odbrojavanja prve svakog kola. Naknadno odustajanje od izvršenog uloga za klađenje nije moguće.

 

MINIMALNA VISINA UPLATE I MAKSIMALAN IZNOS DOBITKA PO JEDNOM TIKETU

Minimalna uplata po jednom uplaćenom tiketu  je 10 dinara.

Minimalna uplata po kombinaciji je 5 rsd, a maksimalna isplata je 15.000.000 rsd

 

NAČIN OBAVEŠTAVANJA O DOBITKU

Igrač se izveštava o iznosu dobitka proverom tiketa putem Internet stranice meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i IOS mobilne aplikacije.

 

POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA ILI ODLAGANJA IZVLAČENJA

Priređivač nije odgovoran za bilo kakva kašnjenja ili prekide u Elektronskoj igri klađenja”Lucky`s 6“ koja su uzrokovana nepredvidivim okolnostima čije su posledice neotklonjive.

 

NAČIN ISPLATE DOBITKA:

Dobici ostvareni u igri klađenja isplaćuju se putem naloga igrača na Internet stranici Priređivača meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i IOS mobilne aplikacije.  

 

NAČIN UPOZNAVANJA IGRAČA SA PRAVILIMA IGRE KLAĐENJA

Pravila igre klađenja “Lucky’ s 6” dostupna je igračima putem Internet stranice meridianbet.rs kao i putem Meridianbet Android i IOS mobilne aplikacije.