Uputstvo za registraciju i verifikaciju Skrill naloga


Ukoliko nemate Skrill nalog, registraciju možete izvršiti direktno na našem sajtu ili na sajtu Skrill-a.

Na našem sajtu, u okviru opcije Moj nalog, Uplata/Isplata u kartici Uplata odaberite Skrill i unesite iznos uplate, pa potvrdite: otvoriće Vam se se novi prozor gde je neophodno da odaberete Sign up opciju kako biste se registrovali na Skrill-u.

Ili otvorite nalog na Skrill sajtu odabirom opcije Log in, nakon čega se otvara nova strana gde je potrebno da odaberete Sign up dugme ili direktno odabirom opcije "Open a free account". 

 

Prilikom otvaranja Skrill naloga, molimo Vas da vodite računa o ispravnosti unetih podataka, jer će Skrill naknadno zahtevati verifikaciju naloga i biće neophodno potvrditi unete podatke.

 

Kako biste otvorili novi nalog potrebno da unesete svoju aktivnu email adresu, koja će biti Vaše korisničko ime na Skrill nalogu; takođe je potrebno da uneste lozinku koju ćete koristiti za logovanje na Skrill nalog i potvrdite je ponovnim unosom, a zatim potvrdite unesene detalje klikom na dugme "Next"

 

Unesite svoje lične podatke: ime, prezime i datum rođenja. Unete podatke potvrdite odabirom dugmeta Next

 

U padajućem meniju polja "I live in" odaberite državu u kojoj živite, a u padajućem meniju polja "I use" odaberite valutu u kojoj želite da otvorite Skrill nalog. Molimo Vas da imate u vidu da naknadne promene valute Skrill naloga nisu moguće. Unos podataka potvrdite odabirom dugmeta "Next".

 

U polje "Address 1" unesite adresu stanovanja, polje "Address 2" nije obavezno, ali možete uneti svoju sekundarnu adresu stanovanja, u polje "City" unesite grad u kojem živite, a u polje "Postal Code" unesite poštanski kod. Unos podataka potvrdite odabirom dugmeta "Next".

 

Kao poslednji korak unosa podataka, u polje "Phone number" unesite broj svog mobilnog telefona, pa štiklirajte opciju "I'm not a robot" i odaberite slike sa pojmovima koji se zahtevaju i kliknite na dugme "Verify". Na samom kraju, pošto ste popunili formu registracije i prethodno se upoznali sa uslovima korišćenja Skrilla, označite opciju kojom prihvatate pravila i uslove korišćenja Skrilla. Klikom na dugme "Open account" kreiraćete Skrill nalog.

 

Otvara se novi prozor koji Vas obaveštava da je neophodno da verifikujete svoju e-mail adresu unetu prilikom otvaranja naloga i da je potrebno da odaberete opciju "Cards and Bank Accounts" kako biste deponovali novac na Skrill nalog i mogli da ga koristite. Potom odaberite opciju "Continue to my account" koja Vas vodi na Vaš Skrill nalog.

 

Po otvaranju Vašeg Skrill naloga dobićete poruku da je neophodno da potvrdite svoju email adresu. To ćete učiniti tako što ćete se ulogovati na svoj email i potvrditi registraciju Skrill-a.

 

Kartice sa kojima ćete vršiti uplatu, odnosno isplatu na svoj Skrill nalog možete povezati u opciji "Cards and Bank Accounts" odabirom dugmeta "Add Credit or Debit Card". 

 

Kako biste povezali karticu sa svojim Skrill nalogom, u opciji "Add Card" unesite broj Vaše kartice, datum isticanja kartice i sigurnosni broj (3 cifre sa poleđine Vaše kartice). Unesene detalje potvrdite klikom na dugme "Save and verify card".

 

Sledeći korak od Vas zahteva verifikaciju kartice čiji su podaci uneti, nakon koje ćete biti u mogućnosti da uplatite novac na Skrill nalog i povećate limite transakcija. Verifikacija se vrši na sledeći način:

1. Skrill zadužuje Vašu karticu nasumičnim iznosom (od 1.01 do 2.99)

2. Neophodno je da proverite izvod Vaše kartice i potvrdite skinutu sumu

Nakon svake uplate, Skrill od Vas zahteva da odredite u koje svrhe ćete koristiti uplaćeni novac.

Automatski je označeno "Non-gambling", ali imajte u vidu da se novac uplaćen u ovu svrhu ne može koristiti za klađenje.

Uplatu novca sa Vaše kartice na Skrill nalog i verifikaciju kartice potvrdite klikom na dugme "Debit amount and verify".

 

Pre toga, ukoliko planirate da uplaćen novac korisite za klađenje, označite "Gambling" opciju.

 

Kako biste verifikovali svoj nalog, u opciji "Help" odaberite opciju "My Account".

 

*U opciji "My account" naći ćete najčešća pitanja i odgovore na njih koji će Vam olakšati korišćenje Skrill-a.

 

*U opciji "My account" odabirom podopcije "Account Verification" možete pronaći uputstva za verifikaciju Skrill naloga.

 

U okviru opcije "Settings" možete verifikovati svoj nalog klikom na polje "Limits & Verification". Imajte u vidu da je za verifikaciju Skrill naloga neophodno da pripremite skeniranu važeću ličnu kartu ili vozačku dozvolu (dokumenta možete skenirati i web kamerom tokom procesa verifikacije). Ukoliko Vaš identifikacioni dokument ne sadrži Vašu trenutnu adresu unetu prilikom otvaranja naloga, pripremite dokument za verifikaciju adrese kao što je skoračnji račun ili izvod iz banke. Verifikaciju naloga otpočinjete klikom na dugme "Continue".

 

Nakon što pripremite neophodna dokumenta za verifikaciju Skrill naloga, odaberite dugme "Start verification" kako biste počeli sa verifikacijom.

 

U opciji "Choose issuing country" odaberite zemlju u kojoj je izdat identifikacioni dokument kojim ćete verifikovati svoj nalog, nakon čega klikom na sliku pasoša, lične karte ili vozačke dozvole birate tip identifikacionog dokumenta koji ćete koristiti za verifikaciju naloga.

 

Upload prednje strane Vašeg dokumenta (u prikazanom primeru to je lična karta) vrši se klikom na opciju Choose File, koja otvara prozor gde je neophodno uneti sliku koja ne može biti veća od 8MB i mora biti u JPG ili PNG formatu. Nakon odabira slike, verifikaciju nastavljate klikom na dugme "Continue".

 

Poslata slika za verifikaciju naloga istovremeno se analizira, pa Vas molimo da ne zatvarate prozor dok analiza dokumenta traje.

 

Nakon završene verifikacije spremni ste da koristite svoj Skrill nalog.